Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997

Kazalo

2121. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnova šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, stran 3470.

Na podlagi 3., 8. in 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 45/94), 41., 42. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 16. in 75. člena statuta Občine Bohinj (Ur. vestnik Gorenjske, št. 5/95) je Občinski svet občine Bohinj na 31. redni seji dne 18. junija 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
1. člen
V odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica (Uradni list RS, št. 2/97) se v prvem odstavku 31. člena črta besedilo: “S 1. 2. 1997” in se nadomesti z: “Na podlagi tega odloka”.
2. člen
V drugem odstavku 31. člena se besedilo “s 1. 1. 1997” črta.
3. člen
V drugem odstavku 31. člena se za besedo Bohinj doda naslednje besedilo: “in vpisa zavoda v sodni register.”
4. člen
Tretji odstavek 31. člena se spremeni tako, da glasi:
“Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z dnem vpisa v sodni register prevzame delavce Vzgojno-varstvenega zavoda Radovljica, ki so do dneva vpisa v sodni register delali v enotah, ki se s tem odlokom izločajo iz sestave Vzgojno-varstvenega zavoda Radovljica ter sorazmerni del finančno-računovodskih in drugih delavcev.”
5. člen
33. člen se spremeni tako, da glasi:
“Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica in njeni organi do popolne pridobitve pravne subjektivitete in do dokončnega preoblikovanja po tem odloku delujejo v nespremenjeni obliki s tem, da se notranja organizacija uskladi z določbami zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96).
Št. 061-54/97
Bohinjska Bistrica, dne 18. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost