Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1353. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah

Odloki

1354. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
1355. Odlok o imenovanju ministra za notranje zadeve
1356. Odlok o soglasju k dopolnilu programa dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 1994

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1357. Poročilo o izidu referenduma za ustanovitev občin dne 29. maja 1994

OBČINE

Krško

1358. Odlok o lokacijskem načrtu rekonstrukcije Strme poti in križišča s Cesto 4. julija v Krškem
1359. Odlok o zazidalnem načrtu bencinski servis Spodnji Grič
1360. Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjska gradnja v Koprivnici
1361. Odlok o spremembah odloka o pristojnostih in sestavi zborov občinske skupščine

Ljutomer

1362. Odlok o ureditvenem načrtu športnorekreacijskega centra

Murska Sobota

1363. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Ratkovci
1364. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Martjanci - za naselje Martjanci
1365. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Selo-Fokovci

Škofja Loka

1366. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju KS Poljane
1367. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na področju celotne Krajevne skupnosti Poljane, ki je bil izveden 29. 5. 1994 na vseh štirih voliščih v KS Poljane
1368. Sklep o uvedbi samoprispevka v KS Javorje
1369. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na področju celotne Krajevne skupnosti Javorje, ki je bil izveden 29. 5. 1994 na volišču v osnovni šoli v Javorjah
1370. Sklep o uvedbi samoprispevka v delu KS Log
1371. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na področju dela Krajevne skupnosti Log, ki je bil izveden 29. 5. 1994 na volišču v Zadružnem domu na Logu

Žalec

1372. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Žalec za leto 1993
1373. Odlok o varstvenih pasovih virov pitne vode v Letušu in Podvinu
1374. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1375. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Ločica pri Polzeli - II. faza
1376. Sklep o prodaji nepremičnin družbene lastnine parc. št. 1709/4, k.o. Ponikva

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

41. Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjene s protokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjene s protokolom št. 2, ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11
42. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti
43. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti