Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994

Kazalo

1363. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Ratkovci, stran 2150.

Na podlagi 30. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) je svet KS Ratkovci na redni seji dne 30. 5. 1994 sprejel
SKLEP
o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Ratkovci
1. člen
Po odločitvi delovnih ljudi in občanov na referendumu dne 29. 5. 1994 se za območje Krajevne skupnosti Ratkovci – naselja Ivanovci, Kančevci, Lončarovci in Ratkovci uvede krajevni samoprispevek v denarju in delu.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. 6. 1994 do 31. 5. 1999.
3. člen
S samoprispevkom se bo financiral naslednji program:
– asfaltiranje vaških cest
– vzdrževanje vaško gasilskih domov
– vzdrževanje pokopališč
– graditev mostov
– izgradnja vodovodnega omrežja
– sofinanciranje programov del in nakupa opreme za GD, LO, CZ
– sofinanciranje športnih društev
– ureditev mrtvašnic
– ureditev in vzdrževanje komunalnih objektov
– financiranje kurirske službe v KS.
4. člen
Krajevni samoprispevek plačujejo zavezanci, ki imajo stalno bivališče v KS Selo – Fokovci, in sicer: v denarju:
– 1,5% od neto osebnega dohodka zaposlenih – 7,5% od katastrskega dohodka
– 2% od čistega dohodka obrtnikov (osebni dohodek – ostanek čistega dohodka)
– 1% od pokojnin razen tistih, ki so po zakonu izvzete
– 200 DEM zaposleni v tujini letno v tolarski protivrednosti
– 50 DEM od vikendov letno v tolarski protivrednosti
v delu:
– 3 delovne dni letno po 8 ur občana nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane
– lastniki zemlje od 1 do 5 ha 4 delovne dni
– lastniki zemlje nad 5 ha 5 delovnih dni
– lastniki traktorjev po vsakem traktorju 1 delovni dan
Nadomestilo za delovni dan, ki traja 8 ur, znaša 30 DEM tolarske protivrednosti.
5. člen
Glede oprostitve plačila samoprispevka se uporabljajo določila 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
6. člen
Samoprispevek od osebnega dohodka in nadomestil bo obračunaval in odtegoval izplačevalec osebnega dohodka in nadomestil, od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti, bo obračunavala in odtegovala Uprava za javne prihodke, izpostava Murska Sobota, od obrtnikov bo obračunaval in odtegoval nosilec dejavnosti, od začasno zaposlenih v tujini bo obračunaval svet KS Ratkovci od pokojnin bo obračunaval in odtegoval izplačevalec le-teh.
7. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na zbirnem žiro računu Krajevne skupnosti Ratkovci, št. 51900-842-035-82180.
8. člen
Nadzor nad zbiranjem sredstev samoprispevka ter njihovo porabo opravi svet KS Selo – Fokovci, ki najmanj enkrat letno poroča zboru občanov.
9. člen
Vrstni red izvajanja, programa določi svet KS in vaški odbori v naselju Selo in Fokovci.
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 1994 dalje.
Ratkovci, dne 31. maja 1994.
Predsednik
Sveta KS Ratkovci
Geza Hujs l. r.

AAA Zlata odličnost