Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994

Kazalo

1372. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Žalec za leto 1993, stran 2155.

Na podlagi 29. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I, 23/92, 30/92, 52/92 in 7/93) in 141. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86 in 40/87 ter Uradni list RS, št. 5/91-I in 56/93) je Skupščina občine Žalec na skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 26. maja 1994 sprejela
ODLOK
o zaključnem računu proračuna občine Žalec za leto 1993
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna občine Žalec za leto 1993, katerega sestavni del je zaključni račun rezervnega sklada, zaključni račun sredstev za zdravstveno varstvo živali in zaključni račun sredstev kupnin od prodanih stanovanj.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna izkazuje:
                                    SIT
– prihodke                        1.181,470.699,69
- odhodke                         1.222,345.046,42
– primanjkljaj prihodkov                   40,874.346,73
2. Zaključni račun rezervnega sklada izkazuje:
– prihodke                          1,205.159,10
– odhodke                            760.000,00
– presežek prihodkov                      445.159,10
3. Zaključni račun sredstev za zdravstveno varstvo živali izkazuje:
– prihodke                          14,378.975,55
– odhodke                          14,149.973,70
– presežek prihodkov                      229.001,85
4. Zaključni račun sredstev kupnin od prodanih stanovanj izkazuje:
– prihodke                          71,123.650,25
– odhodke                          53,152.602,00
– presežek prihodkov                     17,971.048,25
3. člen
Primanjkljaj prihodkov po zaključnem računu proračuna v znesku 40,874.346,73 SIT se prenese kot obveznost v leto 1994.
4. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega sklada v znesku 445.159,10 SIT se prenese v sredstva rezerv za leto 1994.
5. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu sredstev za zdravstveno varstvo živali v znesku 229.001,85 SIT se prenese v prihodke sredstev za zdravstveno varstvo živali za leto 1994.
6. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu sredstev kupnin od prodanih stanovanj v znesku 17,971.048,25 SIT se prenese v prihodke sredstev kupnin od prodanih stanovanj za leto 1994.
7. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 1993 je sestavni del tega zaključnega računa.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-004/94
Žalec, dne 26. maja 1994.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost