Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994

Kazalo

1375. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Ločica pri Polzeli - II. faza, stran 2158.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 202. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 in Uradni list RS, št. 5/91-I in 56/93), je Izvršni svet Skupščine občine Žalec na seji dne 31. maja 1994 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Ločica pri Polzeli – II. faza
I
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta Ločica pri Polzeli II. faza, ki ga je izdelal Razvojni center Celje – Planiranje pod št. 305/94 v maju 1994.
II
Osnutek zazidalnega načrta Ločica pri Polzeli II. faza bo javno razgrnjen v prostorih občinskega sekretariata za okolje in prostor in v prostorih krajevne skupnosti Polzela.
Javna razgrnitev poteka 30 dni od dneva veljavnosti objavljenega sklepa.
III
Pisne pripombe in predloge k osnutku lahko podajo delovni ljudje in občani, podjetja ter, druge organizacije in skupnosti in jih posredujejo na sekretariat za okolje in prostor občine Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bo v prostorih krajevne skupnosti Polzela dne 23. junija 1994 ob 19. uri izvedena javna obravnava, ki jo bosta organizirala sekretariat za okolje in prostor občine Žalec ter Krajevna skupnost Polzela.
V Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-002/94-04
Žalec, dne 31. maja 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta Skupščine
občine Žalec
Boris Krajnc, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost