Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994

Kazalo

1357. Poročilo o izidu referenduma za ustanovitev občin dne 29. maja 1994, stran 2126.

POROČILO
o izidu referenduma za ustanovitev občin dne 29. maja 1994
Republiška volilna komisija je na 24. seji dne 8. junija 1994 na podlagi zapisnikov volilnih odborov in zapisnikov volilnih komisij referendumskih območij pri ugotavljanju izida glasovanja na referendumu za ustanovitev občin, ki je bilo 29. maja 1994, ugotovila naslednji izid glasovanja:
I
Z odlokom o razpisu referenduma za ustanovitev občin (Uradni list RS, št. 22/94) je bil razpisan referendum za ugotovitev volje prebivalcev za ustanovitev občin na 340 referendumskih območjih, določenih z odlokom o določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin (Uradni list RS, št. 22/94). Glede na odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-90/94 z dne 20. 5. 1994, s katero je razveljavilo 73. točko prvega poglavja odloka o določitvi referendumskih območij, je bilo glasovanje izvedeno v 339 referendumskih območjih.
II
Na referendumu 29. maja 1994 je imelo pravico glasovati skupaj 1,471.083 volilcev, od tega:
a) 1,471.033 volilcev vpisanih v volilne imenike
b) 50 volilcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilne imenike.
Glasovalo je skupaj 830.637 volilcev (56,46%), od tega 830.587 volilcev vpisanih v volilne imenike ter 50 volilcev s potrdili.
Ker so bili na dan glasovanja odsotni iz kraja stalnega bivališča, je 2457 volilcev glasovalo po pošti ter 5076 volilcev pred dnem, določenim za glasovanje.
Oddanih je bilo 830.476 glasovnic. Ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volilca, je bilo 24.131 (2,91%) glasovnic neveljavnih.
III
1
Na posameznih referendumskih območjih za ustanovitev občin, na katerih se je vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumu, glasilo: "Ali ste za to, da se na našem referendumskem območju ustanovi občina" so bili doseženi naslednji rezultati glasovanja:
2
Na 27. referendumskem območju za ustanovitev občine Dragomelj-Pšata, na katerem se je vprašanje na referendumu glasilo:
"Ali ste za to, da se ustanovi občina:
1. na našem referendumskem območju Dragomelj-Pšata,
2. na območju, ki obsega naše referendumsko območje Dragomelj-Pšata in referendumsko območje za ustanovitev občine Domžale,"
so se glasovalci opredelili:
3 Na 86. referendumskem območju za ustanovitev občine Podbočje, na katerem se je vprašanje na referendumu glasilo:
"Ali ste za to, da se ustanovi občina:
1. na našem referendumskem območju Podbočje,
2. na območju, ki obsega naše referendumsko območje Podbočje in referendumsko območje za ustanovitev občine Krško,"
so se glasovalci opredelili:
4 Na 108. referendumskem območju za ustanovitev občine Gabrovka, na katerem se je vprašanje na referendumu glasilo:
"Ali ste za to, da se ustanovi občina:
1. na našem referendumskem območju Gabrovka,
2. na območju, ki obsega naše referendumsko območje Gabrovka in referendumsko območje za ustanovitev občine Litija,"
so se glasovalci opredelili:
5. Na 234. referendumskem območju za ustanovitev občine Prevalje, na katerem se je vprašanje na referendumu glasilo:
"Ali ste za to, da se ustanovi občina:
1. na našem referendumskem območju Prevalje, 2. na območju, ki obsega naše referendumsko območje Prevalje in referendumsko območje za ustanovitev občine Ravne na Koroškem,"
so se glasovalci opredelili:
IV
A)
Glede na določbo drugega poglavja odloka o določitvi referendumskih območjih, da se v primerih, ko je tako odločil Državni zbor RS na podlagi ugovorov izvede glasovanje na način, da je možno ugotoviti rezultate glasovanja za posamezen del referendumskega območja oziroma za posamezni del naselja (op. odločitve Državnega zbora so bile v odloku označene z zvezdico *), je Republiška volilna komisija ugotovila naslednji izid glasovanja:
B)
Glede na drugo točko izreka odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-85/94 z dne 20. 5. 1994, da se posebej ugotavlja izid glasovanja v delu posameznih referendumskih območij, je Republiška volilna komisija ugotovila naslednje rezultate glasovanja:
C)
Glede na drugo točko izreka odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-94/94 z dne 23. 5. 1994, da se posebej ugotavlja izid glasovanja v delu posameznih referendumskih območij, je Republiška volilna komisija ugotovila naslednje rezultate glasovanja:
V
Republiška volilna komisija je ugotovila, da je na naslednjih referendumskih območjih večina volilcev, ki so glasovali, izrazila voljo, da se ustanovi občina:
1 AJDOVŠČINA, 3 PODNANOS, 6 BREŽICE, 10 ČATEŽ OB SAVI, 12 VELIKA DOLINA, 14 TEHARJE, 18 LOŠKA DOLINA, 20 BLOKE, 21 ČRNOMELJ, 23 SEMIČ, 28 MENGEŠ, 35 DRAVOGRAD. 36 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, 38 RADENCI, 39 GORNJA RADGONA, 41 GROSUPLJE, 46 ŠENTVID PRI STIČNI, 49 HRASTNIK, 50 IDRIJA, 55 ILIRSKA BISTRICA, 58 PODGRAD, 59 IZOLA, 60 RATEČE-PLANICA, 66 MOSTE PRI KOMENDI, 67 KAMNIK, 70 KOČEVJE, 80 JEZERSKO, 81 KRŠKO, 87 LAŠKO, 89 RADEČE, 90 BENEDIKT, 91 CERKVENJAK, 95 SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH, 97 LENDAVA, 98 DOBROVNIK, 99 TURNIŠČE, 100 KOBILJE, 102 POLANA, 104 ODRANCI, 117 RAKITNA, 120 ŠENTJOŠT, 124 LJUTOMER, 127 RAZKRIŽJE, 128 VERŽEJ. 129 LOGATEC, 130 METLIKA, 132 NAZARJE, 133 GORNJI GRAD,
134 LUČE OB SAVINJI, 136 SOLČAVA, 138 BELTINCI, 139 BODONCI, 140 BOGOJINA,
143 GRAD, 144 HODOŠ, 145 KUZMA, 146 KRIŽEVCI, 147 MAČKOVCI, 148 MARTJANCI,
149 MORAVSKE TOPLICE, 150 PERTOČA, 151 PROSENJAKOVCI, 152 PUCONCI,
154 ŠULINCI, 156 MURSKA SOBOTA, 177 HINJE, 183 OREHOVICA, 185 KOG,
186 MIKLAVŽ PRI ORMOŽU, 191 PIRAN, 192 POSTOJNA, 195 KOŠANA, 196 HAJDINA,
197 KIDRIČEVO, 203 DESTRNIK, 204 POLENŠAK, 206 ŽETALE, 207 STOPERCE,
208 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU, 209 LESKOVEC, 211 DORNAVA, 213 JURŠINCI,
215 ZAVRČ, 216 TRNOVSKA VAS, 217 LJUTOMARCI, 224 RIBNICA NA POHORJU,
231 RADOVLJICA, 236 RIBNICA, 238 SEVNICA, 241 SEŽANA, 242 HRPELJE KOZINA,
246 SENOŽEČE, 248 SLOVENJ GRADEC, 260 SLOVENSKE KONJICE, 264 VITANJE,
265 ZREČE, 269 PLANINA, 270 DOBJE, 278 BISTRICA PRI SOTLI, 279 KOZJE,
281 PODČETRTEK, 282 ROGAŠKA SLATINA, 283 ROGATEC, 284 ŠMARJE PRI JELŠAH,
286 KOBARID, 289 TOLMIN, 292 TRBOVLJE, 298 TRŽIČ, 300 ŠOŠTANJ,
302 VRHNIKA in 317 TABOR.
VI
Republiška volilna komisija ugotavlja, da iz zapisnikov volilnih komisij referendumskih območij ne izhaja, da bi bile pri delu volilnih odborov in volilnih komisij nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glasovanja.
VII
Republiška volilna komisija je prejela pet ugovorov, ki jih je v skladu s svojo pristojnostjo obravnavala in enega kot neutemeljenega zavrnila ter štiri zavrgla, ker so bili vloženi prepozno.
Št. 1-1/92
Ljubljana, dne 8. junija 1994.
PREDSEDNICA:
Marija Ude Marinček l. r.
 
ČLANI:
Janez Srebot l. r.
Miroslav Bandelj l. r.
Miroslava Palhartinger l. r.
Peter Juren l. r.
Aleksej Cvetko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti