Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1994 z dne 13. 6. 1994

Kazalo

1361. Odlok o spremembah odloka o pristojnostih in sestavi zborov občinske skupščine, stran 2147.

Na podlagi 30. člena odloka o pristojnostih in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) je Skupščina občine Krško na skupnem zasedanju zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 11. 5. 1994 sprejela
ODLOK
o spremembah odloka o pristojnostih in sestavi zborov občinske skupščine
1. člen
36. člen odloka o pristojnostih in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) se spremeni tako, da se glasi:
»Zbor združenega dela, zbor krajevnih skupnosti in družbenopolitični zbor odločajo kot občinska skupščina na skupnih sejah o vseh vprašanjih iz pristojnosti občinske skupščine.«
2. člen
Črtata se 37. in 38. člen.
3. člen
39. člen odloka o pristojnostih in sestavi se spremeni tako, da se glasi:
»Skupščina je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica od skupnega števila vseh izvoljenih delegatov. Sklepi so pravnomočni, če zanje glasuje večina navzočih delegatov.«
4. člen
Črta se 40. člen.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1-013/90
Krško, dne 11. maja 1994.
Predsednik
Skupščine občine Krško
Danilo Siter l. r.

AAA Zlata odličnost