Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2629. Zakon o lokalni samoupravi
2630. Zakon o lokalnih volitvah
2631. Zakon o davku od dobička pravnih oseb
2632. Zakon o posebnem davku na določene prejemke

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2633. Uredba o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem trimesečju leta 1994
2634. Uredba o prenehanju veljavnosti odloka o določitvi začasne protidumpinške dajatve
2635. Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in o določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka
2636. Uredba o sezonski carinski stopnji za uvoz določenih kmetijskih pridelkov
2637. Uredba o načinu zbiranja lastniških certifikatov s strani pooblaščenih investicijskih družb
2638. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov
2639. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja
2640. Uredba o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga v letu 1994
2641. Uredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih
2659. Uredba o določitvi zajamčenega osebnega dohodka
2660. Uredba o določitvi prehoda iz srednjeevropskega pasovnega časa na poletno računanje časa in prehoda nazaj v letu 1994
2663. Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek

Sklepi

2642. Sklep o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti
2643. Sklep o ustanovitvi Službe Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave
2644. Sklep o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga za uvoz določenega blaga v letu 1994
2645. Sklep o oprostitvi plačila davščine za carinsko evidentiranje v letu 1994 za uvoz določenega blaga
2646. Sklep o določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu določenega blaga v letu 1994
2647. Sklep o sklenitvi pogodb o dobavi električne energije nekaterim uporabnikom
2648. Sklep o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije
2649. Sklep o spremembah in dopolnitvah programskih zasnov v visokem izobraževanju
2650. Sklep o soglasju k izobraževalnim programom v visokem izobraževanju
2651. Sklep o uskladitvi preživnin
2661. Sklep o soglasju k izobraževalnim programom v visokem izobraževanju
2662. Sklep o spremembah in dopolnitvah programskih zasnov v visokem izobraževanju
2664. Sklep o spremembi sedeža in imena Carinarnice v Gornji Radgoni

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2652. Odredba o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah
2653. Odredba o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 1993
2654. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine
2655. Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic
2656. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o shemi bilance stanja in bilanc uspeha za letni obračun Banke Slovenije
2657. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994
2658. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določanju odkupne cene kravjega mleka

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o začasni uporabi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Češko republiko
2. Popravek sklepa o določitvi slovenskih računovodskih standardov

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

96. Uredba o ratifikaciji protokola med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Makedonije o izvozu vina iz Republike Makedonije v Republiko Slovenijo
AAA Zlata odličnost