Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993

Kazalo

2645. Sklep o oprostitvi plačila davščine za carinsko evidentiranje v letu 1994 za uvoz določenega blaga, stran 3802.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 36. člena carinskega zakona (Uradni list SFRJ, št. 34/90), 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in četrtega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 61. seji 23. decembra 1993 sprejela
SKLEP
o oprostitvi plačila davščine za carinsko evidentiranje v letu 1994 za uvoz določenega blaga
1. Davščina za carinsko evidentiranje, določena v uredbi o višini davščine za carinsko evidentiranje v letu 1994 (Uradni list RS, št. 67/93), se ne plača za uvoz določenih količin blaga iz naslednjih tarifnih številk in tarifnih oznak carinske tarife:
+--------+--------+---------------------------------------------------+
|Tarifna |Tarifna |poimenovanje                    |
|številka|oznaka |                          |
+--------+--------+---------------------------------------------------+
|10.01  |    |pšenica in soržica                 |
+--------+--------+---------------------------------------------------+
|    |1001.10 |- trda pšenica:                  |
+--------+--------+---------------------------------------------------+
|    |1001.102|--- druga                     |
+--------+--------+---------------------------------------------------+
|    |1001.90 |- druga:                      |
+--------+--------+---------------------------------------------------+
|    |1001.902|--- druga pšenica                 |
+--------+--------+---------------------------------------------------+
|10.03  |1003.00 |ječmen:                      |
+--------+--------+---------------------------------------------------+
|    |1003.003|- za krmo                     |
+--------+--------+---------------------------------------------------+
|10.04  |    | oves:                       |
+--------+--------+---------------------------------------------------+
|    |1004.009|--- drug                      |
+--------+--------+---------------------------------------------------+
|10.05  |    |koruza                       |
+--------+--------+---------------------------------------------------+
|    |1005.90 |- druga:                      |
+--------+--------+---------------------------------------------------+
|    |1005.902|--- rumena                     |
+--------+--------+---------------------------------------------------+
|10.07  |1007.00 |sorgo v zrnu:                   |
+--------+--------+---------------------------------------------------+
|10.08  |    |ajda, proso, seme za ptice, druga žita:      |
+--------+--------+---------------------------------------------------+
|    |1008.20 |-- proso                      |
+--------+--------+---------------------------------------------------+
|    |1008.90 |- druga žita                    |
+--------+--------+---------------------------------------------------+
|23.04  |    |oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri |
|    |    |ekstrakciji olja iz soje, nezmleti, zmleti ali   |
|    |    |peletizirani:                   |
+--------+--------+---------------------------------------------------+
|    |2304.009|--- sojine                     |
+--------+--------+---------------------------------------------------+
2. Skupna količina uvoženega blaga iz 1. točke tega sklepa ne sme presegati 100000 ton. Količine po posameznih vrstah blaga določi Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo.
3. Blago iz 1. točke tega sklepa bo uvoženo za potrebe republiških blagovnih rezerv na podlagi potrdila Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj o količini blaga, ki se uvaža, predloži pa se pri vsakem posameznem uvozu, in je namenjeno odpravi posledic suše, ki je prizadela Republiko Slovenijo v letu 1993.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-03/93-6/6-8
Ljubljana, dne 23. decembra 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost