Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993

Kazalo

2643. Sklep o ustanovitvi Službe Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave, stran 3801.

Na podlagi 28. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) in soglasja Državnega zbora Republike Slovenije z dne 7. decembra 1993 (Uradni list RS, št. 67/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
SKLEP
o ustanovitvi Službe Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave
1. člen
Ustanovi se Služba Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave (v nadaljnjem besedilu služba) kot strokovna služba Vlade Republike Slovenije.
2. člen
Služba opravlja za Vlado Republike Slovenije strokovne naloge, ki se nanašajo na:
– pripravljanje strokovnih podlag za odločanje Vlade Republike Slovenije na področjih, ki se nanašajo na reformo lokalne samouprave;
– sodelovanje Vlade Republike Slovenije pri pripravi zakonodaje o lokalni samoupravi in področne zakonodaje;
– nudenje strokovne pomoči Vlade Republike Slovenije občinam in drugim lokalnim skupnostim pri uvajanju sistema lokalne samouprave;
– pripravljanje strokovnih podlag za udeležbo strokovnjakov Vlade Republike Slovenije s področja reforme lokalne samouprave v delu medvladnih strokovnih teles Sveta Evrope in drugih evropskih institucij; neposredno sodelovanje Vlade Republike Slovenije s tujimi institucijami ter organizacijami in ustanovami drugih držav na področju lokalne samouprave;
– sodelovanje Vlade Republike Slovenije pri pripravi programov usposabljanja kadrov za področje reforme lokalne samouprave;
-druge zadeve s področja organizacije lokalne samouprave in njenega uresničevanja v Republiki Sloveniji.
3. člen
Služba opravlja naloge iz prejšnjega člena v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije in ministrstvi.
4. člen
Delo službe vodi direktor. Direktor ima namestnika.
5. člen
Službi se zagotovijo ustrezni prostori in drugi pogoji za njeno delo.
6. člen
Direktor službe pripravi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 30 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Republike Slovenije.
Št. 021-02/93-11/1-8
Ljubljana, dne 7. decembra 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost