Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993

Kazalo

2635. Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in o določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka, stran 3796.

Na podlagi prvega, drugega in tretjega odstavka 7.b člena zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 23/76 in 24/88) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o valorizaciji katastrskega dohodka in o določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka
1. člen
V Republiki Sloveniji se opravi valorizacija katastrskega dohodka.
Količnik za valorizacijo katastrskega dohodka se ugotovi na podlagi cen, ki jih je ugotovil Zavod Republike Slovenije za statistiko in gozdnogospodarske organizacije, in sicer:
– za pridelke in prirastek lesne mase – na podlagi poprečnih cen iz leta 1992, valoriziranih s količnikom, ugotovljenim na podlagi poprečne letne stopnje rasti teh cen v letu 1991 in 1992;
– za materialne stroške – na podlagi poprečnih nabavnih cen iz leta 1992, valoriziranih s količnikom, ugotovljenim na podlagi poprečne letne stopnje rasti teh cen v letu 1991 in 1992.
Katastrski dohodek, ugotovljen z lestvicami katastrskega dohodka iz 1. člena odtoka Skupščine SR Slovenije o potrditvi lestvic katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 38/89) ter 1. člena odloka Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o valorizaciji katastrskega dohodka in o določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 42/89 in Uradni list RS, št. 47/90, 33/91 in 62/92) se v vseh katastrskih okrajih za vse katastrske kulture valorizira z enotnim količnikom, in sicer v višini 1,40.
2. člen
Ne glede na določbo 1. člena te uredbe znaša količnik za. valorizacijo katastrskega dohodka za določitev kmetij v smislu prvega odstavka 3. člena zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev - kmetij (Uradni list SRS, št. 26/73, 29/73 in 1/86) v letu 1994 1,40.
3. člen
Valorizirani katastrski dohodek se uporablja za odmero davka iz kmetijstva in dohodnine ter drugih obveznosti za leto 1994.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-04/93-2/1-8
Ljubljana, dne 23. decembra 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost