Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993

Kazalo

2649. Sklep o spremembah in dopolnitvah programskih zasnov v visokem izobraževanju, stran 3806.

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) in prvega odstavka 41.a člena zakona o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89) je Vlada Republike Slovenije na 61. seji 23. decembra 1993 sprejela
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah programskih zasnov v visokem izobraževanju
I. Programska zasnova za oblikovanje izobraževalnih programov v gostinski in turistični usmeritvi (Poročevalec ISS, št. 3/89-I) se dopolni z novim višješolskim programom
HOTELIRSTVO IN TURIZEM s smerema:
a) HOTELIRSTVO
b) TURIZEM.
Program traja tri leta. O strokovnem naslovu diplomantov bo odločeno naknadno.
II. V programski zasnovi za oblikovanje izobraževalnih programov v kulturni usmeritvi (Poročevalec ISS, št. 3/89-II in Uradni list RS, št. 8/92) se:
1. opusti višješolski program za TOLKALA;
2. dodajo specialistični programi: DRAMSKA IGRA, UMETNIŠKA BESEDA, GLEDALIŠKA REŽIJA, RADIJSKA REŽIJA, FILMSKA REŽIJA ter TELEVIZIJSKA in/ali VIDEO REŽIJA.
Programi trajajo dve leti; diplomanti dobijo strokovni naslov: specialist dramske igre, specialist umetniške besede, specialist gledališke režije, specialist radijske režije, specialist filmske režije, specialist televizijske in/ali video režije.
III. V programski zasnovi za oblikovanje programov v družboslovni usmeritvi (Poročevalec ISS, št. 3/89-II, in Uradni list RS, št. 2/91, 12/91, 8/92 in 6/92) se dodajo:
1. magistrski program ROMANSKO JEZIKOSLOVJE.
Program traja dve leti; diplomanti dobijo strokovni naslov magister romanskega jezikoslovja.
2. magistrski program SOCIALNA ANTROPOLOGIJA.
Program traja dve leti; diplomanti dobijo strokovni naslov magister socialne antropologije.
3. magistrski program ANTROPOLOGIJA Program traja dve leti; diplomanti dobijo strokovni naslov magister antropologije.
IV. V programski zasnovi za oblikovanje izobraževalnih programov v zdravstveni usmeritvi (Uradni list RS, št. 12/93) se besedilo za oklepajem v prvem odstavku točke 1.3 spremeni, tako da se glasi:
"se doda
– visokošolski program ZDRAVSTVENA VZGOJA."
V Programska zasnova za oblikovanje izobraževalnih programov v kmetijski usmeritvi (Poročevalec ISS, št. 3/89-I, Uradni list RS, št. 23/91 in 12/93) se dopolni z novim visokošolskim programom KMETIJSTVO – smer AGRONOMIJA – POLJEDELJSTVO IN VRTNARSTVO.
Program traja štiri leta oziroma osem semestrov; diplomanti dobijo strokovni naslov diplomirani kmetijski inženir – smer agronomija.
VI. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-01/93-1/5-8
Ljubljana, dne 23. decembra 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost