Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

1237. Zakon o Prešernovi nagradi

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1206. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine
1207. Pravilnik o knjiženju davkov
1211. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji

BANKA SLOVENIJE

1208. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine
1209. Avtentična razlaga 17. člena sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine (Uradni list RS, št. 17/91-I, 19/91-I, 27/91-I in 29/91-I)
1210. Sklep o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine (prečiščeno besedilo)

OBČINE

Brežice

1212. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

Črnomelj

1213. Odlok o krajevni turistični taksi
1214. Sklep o soglasju k statutarnemu sklepu Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj
1215. Sklep o soglasju k statutarnemu sklepu Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto

Grosuplje

1216. Odlok o pogojih dobave in načinu odjema pitne vode na območju občine Grosuplje

Kranj

1217. Odlok o spremembah odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v občini Kranj

Laško

1218. Odlok o spremembi odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišče Laško (KR 1-del)
1219. Odlok o ureditvenem načrtu za območje Stari dvor-Jagnjenica (Papirnica - del)

Litija

1220. Odlok o sprejemu dopolnitev in sprememb odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna

Ljutomer

1221. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi zborov in volitvah v Skupščine občine Ljutomer

Logatec

1222. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Logatec

Mozirje

1223. Sklep o spremembi sklepa o valorizaciji cen za geodetske storitve

Novo mesto

1224. Spremembe in dopolnitve statuta občine Novo mesto
1225. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki na območju občine Novo mesto

Postojna

1226. Odlok o izdaji obveznic občine Postojna

Ribnica

1227. Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen

Šentjur pri Celju

1228. Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Šentjur
1229. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Šentjur pri Celju
1230. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

Trebnje

1231. Odlok o tržnem in sejemskem redu v občini Trebnje
1232. Tržni in sejemski red v občini Trebnje

Vrhnika

1233. Odredba o dopolnitvi odredbe o dajanju soglasij k cenam
1234. Odredba o razporeditvi delovnega časa v občinskih upravnih organih
1235. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Blatna Brezovica
1236. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v KS Blatna Brezovica
AAA Zlata odličnost