Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991

Kazalo

1234. Odredba o razporeditvi delovnega časa v občinskih upravnih organih, stran 1240.

Na podlagi 95. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88), 7. in 13.a člena odloka o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list SRS, št. 7/80, 38/82,10/83 in 4/87) in 234. člena statuta občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 31/79 in 5/82) izdaja Izvršni svet Skupščine občine Vrhnika
ODREDBO
o razporeditvi delovnega časa v občinskih upravnih organih
1. člen
Delovni čas v vseh občinskih upravnih organih in strokovnih službah se razporedi tako, da traja:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure
– v sredo od 7. do 17. ure.
– v petek od 7. do 13. ure.
2. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje za delovne ljudi in občane, za podjetja, druge organizacije in skupnosti so:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. in od 10.30 do 14.30 ure
– v sredo od 7.30 do 12. in od 13. do 16.30 ure
– v petek od 7.30 do 12.30 ure.
3. člen
Delovni čas oskrbnika stavbe in snažilk določi funkcionar Oddelka za občo upravo.
4. člen
Razporeditev delovnega časa iz 2. člena te odredbe mora biti za stranke razvidna v poslovnih prostorih upravnih organov.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o razporeditvi delovnega časa v občinskih upravnih organih (Uradni list RS, št. 1/91).
6. člen
Ta odredba začne veljati 1. 1. 1992.
Št. 2/1-14-01/68-90
Vrhnika, dne 4. decembra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščina občine Vrhnika
Vili Granda, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost