Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991

Kazalo

1229. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Šentjur pri Celju, stran 1236.

Na podlagi drugega odstavka 95. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št: 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88 in Uradni list RS, št. 15/90), 7. člena odloka o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list SRS, št. 7/80, 38/82, 10/83 in 4/87) in 197. člena statuta občine Šentjur pri Celju (Uradni list SRS, št. 19/82 in 10/86) je Izvršni svet Skupščine občine Šentjur pri Celju na seji dne 28. novembra 1991 sprejel
ODREDBO
o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Šentjur pri Celju
1. člen
S to odredbo se določa začetek in konec delovnega časa, trajanje in razporeditev delovnega časa v upravnih organih občine Šentjur pri Celju (v nadaljnjem besedilu: upravni organ).
2. člen
Upravni organi delajo najmanj pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.
V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega organa ali način njegovega dela, se lahko določi, da upravni organ de|a tudi v soboto ali nedeljo.
Delovni čas delavcev traja 40 ur na teden.
3. člen
Delovni čas upravnih organov traja:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure, to je 8 ur
– v sredo od 7. do 16. ure, to je 9 ur, in
– v petek od 7. do 14. ure, to je 7 ur.
4. člen
Uradne ure za stranke so enake delovnemu času upravnih organov iz 3. člena te odredbe.
5. člen
Določbe 2. in 3. člena te odredbe veljajo tudi za občinskega sodnika za prekrške.
6. člen
Delovni čas upravnih organov mora biti na primeren način označen v poslovnih prostorih upravnih organov.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1992 dalje.
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odlok o razporeditvi delovnega časa in sprejemanju strank pri upravnih organih občine Šentjur pri Celju (Uradni list SRS, št. 21/87).
Št. 152-44/91-2
Šentjur pri Celju, dne 28. novembra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Šentjur pri Celju
Ladislav Grdina, dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost