Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991

Kazalo

1220. Odlok o sprejemu dopolnitev in sprememb odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna, stran 1226.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85), 41. člena navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list. SRS, št. 14/ 85) in 8. člena odloka o volitvah v zbore Skupščine občine Litija (Uradni list SRS, št. 2/90) in statuta občine Litija (Uradni list, SRS, št. 28/83, 16/87) je Skupščina občine Litija na skupnem zasedanju zborov dne 28. 11. 1991 sprejela
ODLOK
o sprejemu dopolnitev in sprememb odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna
1. člen
Sprejmejo se dopolnitve in spremembe odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna, ki jih je izdelal Razvojni center Celje, TOZD Planiranje pod št. 135/88 v mesecu maju 1988, odlok o sprejetju pa je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 22-156/88. Sestavni del odloka je grafična priloga in opisni del.
.2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev so prikazane v grafični prilogi v M 1:5000, ki je sestavni del odloka in posegajo v naslednje mikrocelote:
območje 15 A se razširi tako, da zajame še območje parc. št. 1333/1 del, 1333/14 del, k.o. Hotič
v območju 16 A se dodatno dovoli gradnja športno-rekreacijskih objektov
v območje 2 se vključijo obstoječi objekti na pare št. 417/ 6 del, 414/11 del, k.o. Litija (Klopčič)
območje 8 se razširi tako, da zajame še območje parc. št. 335/del, 331 del, 334/1, 336/1, 334-4, 334/2, 335/3, 335-4, 335-6, 323/6, 323-10, 323-11, 323/3 del, 323/1, 322-3, 322-2, k.o. Litija
578/2 del, 578/3, 576/2, k.o. Šmartno
v območje 4 se priključijo parc. št. 518/1 del, 529/2, 529/4 del, k.o. Šmartno
v območje 16 B se dodatno vključi območje parc. št. 324/1 del, 307/3, k.o. Litija
iz območja 15 A se izvzamejo parc. št. 1338/1, del, 1343/9, 1343/6, 1343/26 del, 1343/46 del, 1344/1 del, 1344/2 del, 1527/ 15 del k.o. Hotič in se vključijo v novo območje št. 17, kjer so možni naslednji posegi v prostor:
– gradnja proizvodnoobrtnih objektov ob upoštevanju veljavnih normativov in predpisov (b 1)
– povečava obstoječih industrijskih objektov kot nujna funkcionalna dopolnitev obstoječih dejavnosti: (d)
– gradnja športno rekreacijskih objektov (i).
3. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravi pristojna občinska urbanistična inšpekcija.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-3/88
Litija, dne 28. novembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost