Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991

Kazalo

1218. Odlok o spremembi odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišče Laško (KR 1-del), stran 1224.

Skupščina občine Laško je na podlagi 43. člena v zvezi z 39. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS 26/90) ter 7. člena odloka o sestavu; pristojnostih in načinu odločanja. Skupščine občine Lahko (Uradni list RS, št. 13/90) na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti ter družbenopolitičnega zbora dne 30. novembra 1991 sprejela
ODLOK
o spremembi odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišče Laško (KR 1-del)
1. člen
V drugemu odstavku 5. člena odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišče Laško – KR 1-del (Uradni list RS, št. 20/91) se za besedama »bencinski servis« doda še besedilo: »za Petrol Ljubljana«.
2. člen
Dopolni se 7. člen omenjenega odloka v predzadnjem odstavku tako, da se v prvem stavku za besedilom »nov bencinski servis« doda še besedilo: »za investitorja Petrol Ljubljana«.
Št. 352-16/90
Laško, dne 30. novembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Laško
Miloš Veršec l. r.

AAA Zlata odličnost