Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991

Kazalo

1222. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Logatec, stran 1228.

Na podlagi 95. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/ 87 in 18/88), odloka o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list SRS, št. 3/80, 38/83 in 4/87), 37. členom zakona o delovnih razmerjih (Uradni list SRS. št. 14/90) in 164. člena statuta občine Logatec (Uradni list SRS, št. 3/78 in 5/82) je Izvršni svet Skupščine občine Logatec na svoji seji dne Izvršni svet Skupščine občine Logatec na svoji seji sprejel
ODREDBO
o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Logatec
1. člen
Ta odredba določa začetek, konec, trajanje in razporeditev delovnega časa v upravnih organih občine Logatec.
2. člen
Delovni čas v vseh občinskih upravnih organih in strokovnih službah se razporedi tako, da traja:
– v ponedeljek, torek, četrtek od 7.30 do 14.30 ure
– v sredo od 7.30 do 16.30 ure – v petek od 7.30 do 12.30 ure.
Občinski upravni organi in strokovne službe uvedejo premakljiv začetek in konec delovnega časa delavcev in funkcionarjev; pri tem se določi možen čas za prihod in odhod:
– v ponedeljek, torek, četrtek prihod od 7. do 7.30 in. odhod od 14.30 do 16. ure
– v sredo prihod od 7. do 7.30 in odhod od 16.30 do 18. ure
– v petek prihod od 7. do 7.30 in odhod od 12.30 do 14. ure.
3. člen
V okviru razpona delovnega časa določenega za prihod na delo in odhod z dela morajo delavci, upoštevajoč značaj upravnih nalog in način njihovega izvrševanja opraviti 40-urno tedensko delovno obveznost.
4. člen
Ne glede na razporeditev delovnih ur se za neposredno poslovanje s strankami določijo uradne ure in sicer:
ponedeljek od 8-10 in od 11-14.30 sreda od 8-12 in od 13.-16.30 petek od 8-10 in od 11-12.30
Ne glede na razporeditev delovnih in uradnih ur iz te odredbe so: uradne ure v sprejemni pisarni:
v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 14.30 v sredo od 7.30 do 16.30
v petek od 7.30 do 12.30
5. člen
Kontrolo nad evidentiranjem prihodov in odhodov izvaja predstojnik. Ne glede na določbe te odredbe lahko predstojnik v izjemnih primerih določi drugačno razporeditev delovnega časa in obvezno prisotnost, vendar mora o tem obvestiti Izvršni svet Skupščine občine Logatec in določiti čas trajanja spremembe delovnega časa.
6. člen
Delovni čas oskrbnika stavbe; kurjača, snažilk, telefonista določi predstojnik oddelka za občo upravo.
7. člen
Razporeditev uradnih ur mora biti objavljena in na ustrezen način označena na poslovnih prostorih upravnih organov.
8. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba preneha veljati odredba o razporeditvi delovnega časa upravnih organov, in drugih delovnih skupnosti v občini Logatec, Uradni list SRS, št. 35/84.
9. člen
Ta odredba začne veljati s 1. 1. 1992 dalje.
Št. 020-41/84.
Logatec, dne 3. decembra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Logatec
Vladislav Puc l. r.

AAA Zlata odličnost