Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991

Kazalo

1209. Avtentična razlaga 17. člena sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine (Uradni list RS, št. 17/91-I, 19/91-I, 27/91-I in 29/91-I), stran 1216.

Svet Banke Slovenije je dne 9. 12. 1991 na svoji. 6.. seji sprejel naslednjo
AVTENTIČNO RAZLAGO
17. člena sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine (Uradni list RS, št. 17/91-I, 19/91-I, 21/91-I, 27/91-I in 29/91-I)
1. Obveznost odkupa se nanaša na celoten saldo evidenčnih deviznih pozicij (v nadaljnjem tekstu EDP) na dan 8. 10. 1991, ki ga ima domača oseba iz 1. člena sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine (v nadaljnjem besedilu sklep) pri posamezni banki bodisi v ustrezni evidenci banke bodisi kot potrdilo o ustvarjeni EDP. Banka je dolžna odkupiti samo tista potrdila, ki ji jih predloži nalogodajalec, ki je tudi lastnik EDP.
2. Obveznost odkupa EDP nastane za banko z dnem, ko ji je bil predložen pravilen nalog za plačilo v tujino ne glede na to, da je banka pravilnost naloga ugotovila šele kasneje. Pravilnost naloga opredeljuje navodilo za izvajanje sklepa o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 22/91-I, 24/91-I in 26/91-I) v svoji- 26. točki. Banka ne more zavrniti odkupa EDP, ki je bila priložena nalogu, ki nima dokazila o pravici do uporabe priliva za plačilo v tujino po 9. členu sklepa.
3. Glavnica, ki se obrestuje, je vrednost celotne EDP na dan 8. 10. 1991 obračunana v skladu s prvim odstavkom 17. člena. Glavnica se zmanjšuje z vsakim izplačilom tolarske protivrednosti odkupljenih EDP na žiro račun lastnika EDP oziroma, z vsakim pobotom izplačila.
4. Domača oseba iz 1. člena sklepa ima z dopolnitvijo 17. člena sklepa (Uradni list RS,.št. 29/91-I) pravico zahtevati od pooblaščene banke, da odkupi ves preostali EDP pri tej banki, ki ji še ni bil predložen v skladu s prvim odstavkom 17. člena. To stori s pisno zahtevo, ki ji priloži tudi vsa potrdila o ustvarjeni EDP, katerih lastnik je in ki niso zajeta v evidenci EDP, ki jo vodi pooblaščena banka. Pisno zahtevo mora domača oseba banki predložiti najkasneje do 31. 12. 1991, sicer pravica do odkupa ugasne.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost