Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3326. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H)

PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3327. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Kraljevini Maroko
3328. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Kambodži

MINISTRSTVA

3329. Pravilnik o določitvi pogojev za upravičenost ter višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim v programe socialne aktivacije
3330. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
3331. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA SVETLIK, ustanova za pomoč nadarjenim otrokom in mladostnikom«

USTAVNO SODIŠČE

3332. Sklep o zavrnitvi pritožbe zoper sklep Državnega zbora št. 020-09-2/2022/58 z dne 21. 6. 2023

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3333. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniških licencah

OBČINE

Borovnica

3334. Dopolnitev Pravilnika o podporah za razvoj obrti, podjetništva in sobodajalstva v Občini Borovnica

Dobrna

3335. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Dravograd

3336. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti splošne ambulante – družinske medicine v Občini Dravograd

Horjul

3337. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
3338. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za območje Občine Horjul, Obračun 2022, Predračun 2024, z datumom izdelave oktober 2023
3339. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoti urejanja prostora z oznako Vr_34
3340. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul

Hrpelje-Kozina

3341. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2023

Jesenice

3342. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Jesenice

Komen

3343. Sklep o začetku postopka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Komen

Nova Gorica

3344. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – jug

Puconci

3345. Pravilnik o enkratni denarni pomoči Občine Puconci ob rojstvu otroka in ob prvem vpisu v vrtec
3346. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Puconci

Šempeter-Vrtojba

3347. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta »Mestno središče Šempeter pri Gorici«

Trebnje

3348. Sklep o določitvi cene 24-urne dežurne službe na območju Občine Trebnje

Turnišče

3349. Odlok o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2023 številka 2

Zagorje ob Savi

3350. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva odraslih v Občini Zagorje ob Savi
3351. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zagorje ob Savi

PREKLICI

3352. Preklic objave Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za leto 2023
3353. Preklic objave Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 779/2 in 778/4, obe k. o. 1024 Rifengozd
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti