Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023

Kazalo

3334. Dopolnitev Pravilnika o podporah za razvoj obrti, podjetništva in sobodajalstva v Občini Borovnica, stran 9612.

  
Na podlagi Pravilnika o podporah za razvoj obrti, podjetništva in sobodajalstva v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 59/18), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Uredbe Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES, Uredbe Komisije (EU) 2015/2282 z dne 27. novembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 794/2004 kar zadeva obrazce za priglasitev državne pomoči in informativne liste (Besedilo velja za EGP) je Občinski svet Občine Borovnica na 4. redni seji dne 11. 5. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o podporah za razvoj obrti, podjetništva in sobodajalstva v Občini Borovnica 
1. člen 
V 9. členu Pravilnika o podporah za razvoj obrti, podjetništva in sobodajalstva v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 59/18) se kot namen, za katerega se lahko dodelijo nepovratna sredstva iz proračuna Občine Borovnica, doda spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, tako da se tako dopolnjeni člen glasi:
»9. člen 
(namen dodelitve sredstev) 
Sredstva se lahko dodelijo:
– za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, pod pogoji in v obsegu, ki ga dopušča 8. člen tega pravilnika,
– za subvencioniranje obrestnih mer za spodbujanje investicij,
– za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah,
– za pomoč pri usposabljanju zaposlenih in usposabljanju samostojnih podjetnikov,
– za odpiranje novih zaposlitev,
– za spodbujanje prijav podjetij na razpise,
– za spodbujanje projektov inovacij,
– za spodbujanje povezovanja podjetij z razvojnimi institucijami,
– za spodbujanje sobodajalstva,
– za spodbujanje razvoja podjetniških idej, turističnih in drugih produktov, ki jih tržijo fizične osebe, društva, neprofitni zavodi ter mikro in mala podjetja.«
2. člen 
(veljavnost in uporaba) 
Ta pravilnik začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2018-3
Borovnica, dne 11. maja 2023
Župan 
Občine Borovnica
Peter Črnilogar 

AAA Zlata odličnost