Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023

Kazalo

3335. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 9613.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 89/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUJPS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 18/21), 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17, 127/22) je Občinski svet Občine Dobrna na 7. redni seji dne 26. 10. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
1. člen 
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 42/23) se 17. člen spremeni tako, da se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»V kolikor je vključitev otroka prestavljena zaradi podaljšanega starševskega dopusta, se otroka v vrtec vključi takoj, ko ima vrtec na voljo starosti otroka primerno prosto mesto, otrok pa izpolnjuje oba pogoja iz 2. člena tega pravilnika. V primeru zahteve staršev po ohranitvi prostega mesta v vrtcu, so starši otroka vrtcu dolžni mesečno poravnati celotno ekonomsko ceno programa vrtca, razen strošek prehrane otroka v vrtcu, za največ 90 dni.«
2. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0003/2023-7(1)
Dobrna, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 

AAA Zlata odličnost