Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023

Kazalo

3333. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniških licencah, stran 9612.

  
Na podlagi drugega odstavka 35. člena in prvega odstavka 38. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) Zdravniška zbornica Slovenije v soglasju z ministrico za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniških licencah 
1. člen 
V Pravilniku o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 48/15 in 58/22) se v 14. členu v drugem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Organizator lahko vloži predlog za oceno le do zaključka izvajanja strokovnih vsebin iz 11. člena tega pravilnika.«.
V četrtem odstavku se za besedo »tujini« doda besedilo »ali v Republiki Sloveniji pred 14. majem 2022«.
2. člen 
V 17. členu se v besedilu člena, ki se označi kot prvi odstavek, besedilo »desetih delovnih dni od prejema« nadomesti z besedilom »20 delovnih dneh od prejema popolnega«.
Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Rok iz prejšnjega odstavka se lahko v utemeljenih primerih podaljša zaradi pridobitve izvedenskega mnenja (npr. v primerih, ki zaradi nejasnosti terjajo dopolnitev ali pridobitev drugega izvedenskega mnenja).«.
3. člen 
Črta se naslov »2.2. Sklenitev pogodbe z organizatorjem«.
4. člen 
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organizator lahko vloži predlog za oceno strokovnih vsebin za posamezno strokovno vsebino, za sklop strokovnih vsebin v določenem časovnem obdobju ali za strokovne vsebine, ki se organizirajo v rednih časovnih presledkih, za obdobje največ 12 mesecev.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-257/2023
Ljubljana, dne 24. oktobra 2023
EVA 2023-2711-0130
Zdravniška zbornica Slovenije 
dr. Bojana Beović 
predsednica 
 
Soglašam! 
Dr. Valentina Prevolnik Rupel 
ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti