Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023

Kazalo

3348. Sklep o določitvi cene 24-urne dežurne službe na območju Občine Trebnje, stran 9624.

  
Na podlagi 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18), Odloka o pokopališkem redu v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 17/18) ter 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) je Občinski svet Občine Trebnje na 8. redni seji dne 18. 10. 2023 sprejel naslednji
S K L E P 
1. člen 
S tem sklepom se določi cena 24-urne dežurne službe, ki se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti kot obvezne občinske gospodarske javne službe, ki jo izvaja javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o.
2. člen 
Cena določena s tem sklepom velja za izvajanje 24-urne dežurne službe na območju Občine Trebnje.
3. člen 
Cena izvajanja 24-urne dežurne službe za leto 2023 znaša 182,90 EUR/pokojnika brez DDV.
4. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene izvajanja storitev javne službe 24-urna dežurna služba na območju Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 58/19, z dne 27. 9. 2019).
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-3/2023-4
Trebnje, dne 25. oktobra 2023
Županja 
Občine Trebnje 
Mateja Povhe 

AAA Zlata odličnost