Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022, Kazalo


MINISTRSTVA

2644. Pravilnik o certificiranju pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov
2645. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru
2646. Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme pomoči sektorju kmetijstva zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo, z notranjim trgom

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2647. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2022
2648. Operativno-tehnična zahteva o prenehanju veljavnosti Operativno-tehnične zahteve za opravljanje zračnega prevoza z baloni

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2649. Pristop h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti in njenim aneksom

OBČINE

Ankaran

2650. Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite, namestnika poveljnika civilne zaščite in članov Štaba civilne zaščite Občine Ankaran

Črnomelj

2651. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črnomelj

Kobarid

2652. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Kobarid za leto 2022

Metlika

2653. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Stanovanjsko območje na jugu, v enoti urejanja prostora POD-8-OPPN«

Osilnica

2654. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Osilnica

Sevnica

2655. Sklep o postopku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Krmelj II (OPPN-40-04)

Škofljica

2656. Razpis rednih volitev v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti na območju Občine Škofljica

Železniki

2657. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Železniki

POPRAVKI

2658. Popravek javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti