Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022

Kazalo

N 99/2022 Os-2695/22, Stran 1942
Nepravdna zadeva pričeta na predlog predlagatelja Arturja Mlinar, Župančičeva ulica 17, Koper, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Velkaverh, Štravs in Podgornik o.p., d.o.o. iz Kopra.
Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom z dne 6. 7. 2022 uvedlo postopek razveljavitve zemljiškega pisma št. 104/2013 z dne 22. 10. 2013, izdajatelja Republika Slovenija, Okrajno sodišče v Kopru.
Zemljiško pismo št. 104/2013, izdajatelja Republika Slovenija, Okrajno sodišče v Kopru je bilo izstavljeno na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kopru opr. št. Dn 194063/2013 z dne 25. 9. 2013, prvemu imetniku (ustanovitelju zemljiškega dolga): Artur Mlinar, EMŠO 2612957500431, Župančičeva ulica 17, Koper. Predmetno zemljiško pismo se prenaša po odredbi, pri čemer je zakoniti imetnik tega zemljiškega pisma upravičen od vsakokratnega lastnika nepremičnine – imetnika osnovnega pravnega položaja pri katerem je vknjižen dolg z ID 15948661, iz vrednosti te nepremičnine zahtevati poplačilo denarnega zneska do skupne višine terjatve 125.000,00 EUR, ob zapadlosti te terjatve 11. 9. 2023. Predmetno zemljiško pismo je izvršilni naslov za poplačilo navedene terjatve iz vrednosti navedene nepremičnine. Navedeno zemljiško pismo je bilo izstavljeno 22. 10. 2013 pri zemljiškoknjižnem sodišču Okrajnega sodišča v Kopru, na njem je pečat zemljiškoknjižnega sodišča in podpis zemljiškoknjižne sodniške pomočnice Irene Knez.
Sodišče poziva, da v roku 60 dni od dneva objave v Uradnem listu RS (priglasitveni rok):
(1) tisti, ki ima listino, katere amortizacija je predlagana, v rokah, listino predloži sodišču;
(2) tisti, ki je upravičen iz listine, katere amortizacija je predlagana, sodišču priglasi svoje pravice in
(3) tisti, ki ima ugovor zoper predlog za razveljavitev (amortizacijo) listine, pri sodišču poda tak ugovor.
Sodišče opozarja, da se bo listina, katere amortizacija je bila predlagana, razveljavila, če v zgoraj določenem roku ne bo predložena sodišču.
Okrajno sodišče v Kopru 
dne 7. 7. 2022 
 

AAA Zlata odličnost