Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022

Kazalo

Ob-2828/22, Stran 1937
Svet zavoda Osnovne šole Jarenina, Jareninski Dol 26, 2221 Jarenina, matična številka: 50888844000 (v nadaljevanju: zavod), na podlagi določb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFV-J, 46/16 – ZOFVI-L, 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI) in sklepa Sveta zavoda OŠ Jarenina z dne 29. 6. 2022 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju: kandidat) mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje skladno z ZOFVI.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za vodenje zavoda.
Kandidat mora pisno prijavo in sledeče priloge:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje ter
– življenjepis (neobvezno)
v desetih dneh po objavi razpisa poslati na naslov zavoda s pripisom »Prijava na razpis ravnatelja«. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Predvideni pričetek dela bo 3. 12. 2022.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Jarenina 

AAA Zlata odličnost