Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022

Kazalo

2874 Z 440/2019 Os-2567/22, Stran 1942
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi zavarovanja terjatev upnice Republike Slovenije, matična št. 5854814000 (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljubljana), Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Šefiku Šekić, EMŠO 0211955102380, Tržaška cesta 6, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa začasni zastopnik Robert Jerman, Kersnikova ulica 12, Ljubljana – dostava, zaradi zavarovanja 6.877,01 EUR, sklenilo:
Dolžniku na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Robert Jerman, Kersnikova ulica 12, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 13. 6. 2022 

AAA Zlata odličnost