Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022

Kazalo

Št. 360-0005/2022 Ob-2832/22, Stran 1939
Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja
javni poziv 
za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju za namen postavitve malih sončnih elektrarn 
Občina Idrija objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti, na osnovi katere se bo pri nepremičninah:
– Osnovna šola Idrija, Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija, št. stavbe 498; Modra dvorana, Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija, št. stavbe 491 in Športni center Idrija, Lapajnetova ulica 48, 5280 Idrija, št. stavbe: 493, parcele št. 1099/7, 1100/5, 1099/6 in 1099/9 k.o. 2357 Idrija – mesto, (v nadaljevanju OŠ Idrija),
– Mladinski center Idrija, Ulica IX. Korpusa 17, 5280 Idrija, št. stavbe 465, parcelna št. 1179, k.o. 2357 Idrija – mesto, (v nadaljevanju MC Idrija),
– Zdravstveni dom Idrija, Ulica Otona Župančiča 3, 5280 Idrija, št. stavbe 1305, parcelna št. 715/3 in 827/3 k.o. 2357 Idrija – mesto, (v nadaljevanju ZD Idrija),
– Čistilna naprava Idrija, št. stavbe 1438, 1971 in 1439, parcelna št. 2603/1 in 44 k.o. 2357 Idrija – mesto, (v nadaljevanju ČN Idrija),
vknjižila služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, nadzora, obratovanja in izključne uporabe malih sončnih elektrarn ter služnostna pravica dostopa na služeče nepremičnine za potrebe izgradnje, vzdrževanja, nadzora, obratovanja in izključne uporabe malih sončnih elektrarn, in sicer za obdobje 25 let od datuma podpisa služnostne pogodbe.
Nadomestilo za izvrševanje služnosti znaša najmanj 6,00 EUR/m2 površine sončnih celic na malih sončnih elektrarnah za celotno 25-letno pogodbeno obdobje, katerega poravna služnostni upravičenec v enkratnem znesku v roku 30 dni od sklenitve pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti. Vrednost nadomestila za izvrševanje služnosti ne vsebuje davka na dodano vrednost.
Predmet poziva je oddaja služnosti streh za postavitev malih sončnih elektrarn na štirih lokacijah:
OŠ Idrija, Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija (vključeni tudi Modra dvorana in Športni Center Idrija) skupaj največ 138,40 kWp oziroma 152.240 kWh/leto
– merilno mesto 7-1516 OŠ Idrija, varovalke 3x250A, obračunska moč 173 kW, dvotarifni obračun (skupno merilno mesto za Osnovno šolo, Modro dvorano in Športni center Idrija).
MC Idrija, Ulica IX. Korpusa 17, 5280 Idrija
največ 42,00 kWp, oziroma 46.200 kWh/leto
– merilno mesto 7-1422 Center za idrijsko dediščino, varovalke 3x80A, obračunska moč je 53 kW.
ZD Idrija, Ulica Otona Župančiča 3, 5280 Idrija
največ 99,00 kWp, oziroma 103.950 kWh/leto
– merilno mesto 7-1536 ZD Idrija, priključna moč 260 kW, dvotarifni obračun.
ČN Idrija, parc. št. 2603/1, 44 k.o. Idrija – mesto
največ 59,00 kWp, oziroma 56.050 kWh/leto
– merilno mesto 7-119954 Čistilna naprava Idrija, priključna moč 208 kW, varovalke 3x300A.
Skupaj največ 338,40 kWp s predvideno proizvodnjo 358.440 kWh/leto.
Občina Idrija je na Elektro Primorsko že vložila vloge za pridobitev Soglasja za Priključitev predmetnih samooskrbnih sončnih elektrarn za zgoraj navedene moči.
Prijavitelji morajo oddati skupno prijavo za vse lokacije na enotnem obrazcu, objavljenem na spletni strani Občine Idrija https://www.idrija/razpisi.
Prijavitelj lahko odda skupno prijavo s partnerjem, katerega mora navesti v prijavi.
Občina izraža namero, da lahko s služnostnim upravičencem sklene pogodbo o dobavi električne energije, proizvedene v predmetnih samooskrbnih sončnih elektrarnah, skladno s pravili zakona, ki ureja javno naročanje.
Služnostni upravičenec se zavezuje, da bo najkasneje v roku 6 mesecev od sklenitve pogodbe o ustanovitvi služnosti tudi postavil predmetne male sončne elektrarne.
Občina bo izdala sklep o izbiri predvidoma naslednji dan po odpiranju, najkasneje pa v roku 15 dni od roka oddaje prijav.
Občina bo sklenila pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti najkasneje v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri služnostnega upravičenca.
Postopek ustanovitve stvarne služnosti se lahko kadar koli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti prekine.
Prijavitelji pošljejo svoje vloge na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, z navedbo »Javni poziv za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju za namen postavitve malih sončnih elektrarn« oziroma jih oddajo v glavno pisarno Občine Idrija. Upoštevane bodo vloge, ki jih bo Občina Idrija prejela do ponedeljka, 29. avgusta do 12. ure. Odpiranje vlog bo v ponedeljek, 29. avgusta ob 13. uri v sejni sobi Občine Idrija, Mestni trg 1, Idrija.
Celotna dokumentacija, vezana na predmetni Javni poziv, je objavljena na spletni strani Občine Idrija https://www.idrija/razpisi.
Za dodatne informacije se zainteresirani prijavitelji lahko obrnejo na: e-mail: miran.podobnik@idrija.si.
Občina Idrija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti