Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2016 z dne 5. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2016 z dne 5. 12. 2016, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3309. Uredba o spremembah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
3330. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3310. Vsebina in oblika diplome in magisterija IBS Mednarodne poslovne šole Ljubljana

OBČINE

Celje

3311. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov Mestne občine Celje
3312. Sklep št. 5/16 o ukinitvi statusa javnega dobra
3313. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje

Črnomelj

3314. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3315. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3316. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3317. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrova-Polhov Gradec

3318. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dobrova - Polhov Gradec
3319. Akt o prenehanju veljavnosti Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Poslovno-trgovinski center Dobrova«

Ilirska Bistrica

3320. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Kranj

3321. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Kranj

Mirna Peč

3322. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč
3323. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Moravske Toplice

3324. Odlok o grbu in zastavi Občine Moravske Toplice
3325. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2016
3326. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo

Tišina

3327. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2016
3328. Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina
3329. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti