Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2016 z dne 5. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2016 z dne 5. 12. 2016

Kazalo

3322. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč, stran 11247.

  
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFFO), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 14. redni seji dne 24. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč 
1. člen 
V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 47/12, 81/12 in 33/15) se vsebina 6. točke 7. člena nadomesti z naslednjo vsebino:
JZ – javne odprte in zelene površine – predstavlja območje oziroma površine, ki gravitirajo k igriščema pri stari in novi osnovni šoli.
2. člen 
V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč se tabela 1 v 9. členu nadomesti z naslednjo vsebino:
Tabela 1: Skupni in obračunski stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme
SKUPNI STROŠKI V EUR
OBRAČUNSKI STROŠKI V EUR
Primarno omrežje
Sekundarno omrežje
Skupaj
Primarno omrežje
Sekundarno omrežje
Skupaj
VODOVOD
5.362.102,59
3.063.248,77
8.425.351,36
2.826.318,68
2.193.486,55
5.019.805,23
KANALIZACIJA
2.477.334,48
2.054.623,51
4.531.957,99
2.026.331,88
1.504.157,93
3.530.489,81
CESTE
20.967.807,89
10.388.574,11
31.356.382,00
10.677.285,95
5.271.478,05
15.948.764,00
JAVNE POVRŠINE
220.000,00 
220.000,00
220.000,00
220.000,00
POVRŠINE ZA RAVNANJE Z ODPADKI
 
167.967,33 
167.967,33
161.079,50
161.079,50
3. člen 
V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč se tabela 2 v 10. členu nadomesti z naslednjo vsebino:
Tabela 2: Vrednost Cp(ij)in Ct(ij) za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju (v EUR/m2)
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Cpij
Ctij
vodovod (VO)
VO1 – delno opremljeno območje
1,05
3,44
VO2 – opremljeno območje
2,06
10,54
kanalizacija (KA)
KA1 – delno opremljeno območje
1,57
3,34
KA2 – opremljeno območje
3,34
16,24
ceste (CE)
CE1 – delno opremljeno območje
3,84
12,85
CE2 – opremljeno območje
6,10
28,31
javne odprte in zelene površine (JZ)
JZ – javne odprte in zelene površine
0,23
0,45
površine za ravnanje z odpadki (RO)
RO – površine za ravnanje z odpadki
0,06
0,19
4. člen 
V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč se vsebina 1. točke 12. člena spremeni in se glasi:
»Stroški opremljanja na enoto Cp (ij) in Ct(ij) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi mesečnega indeksa cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.«
ter vsebina 2. točke 12. člena dopolni kot sledi:
Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja oziroma uveljavitve njegovih sprememb in dopolnitev, če so le-te vezane na spremembo vrednosti Cp (ij) in Ct(ij), ki so prikazane v 10. členu odloka.
5. člen 
V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč se vsebina 5. točke 17. člena dopolni kot sledi:
V primeru odločb po uradni dolžnosti je možno obročno odplačevanje komunalnega prispevka, in sicer največ v 6 mesečnih obrokih. Za čas, ko je dolžniku odloženo plačilo dolga oziroma dovoljeno obročno plačilo, se za odloženi znesek dolga oziroma neplačani dolg, vključno z zamudnimi obrestmi, zaračunajo obresti po referenčni obrestni meri za državne pomoči, ki jo objavi evropska komisija, v višini, ki je veljala na dan izdaje odločbe o odlogu oziroma obročnem plačilu.
6. člen 
Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3529-29/2012-4
Mirna Peč, dne 24. novembra 2016
Župan 
Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti