Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2016 z dne 5. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2016 z dne 5. 12. 2016

Kazalo

3313. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje, stran 11208.

  
Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 15. redni seji dne 29. 11. 2016 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje 
I. 
Mestna občina Celje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve, Dom ob Savinji Celje - Center za pomoč na domu, v višini 18,07 EUR na efektivno uro.
II. 
Ob upoštevanju subvencije Mestne občine Celje znaša končna cena za uporabnika 4,70 EUR na efektivno uro.
III. 
(1) Cena storitve pomoči družini na domu znaša za nedeljske dni 21,77 EUR na efektivno uro, za praznične dni pa 22,51 EUR na efektivno uro.
(2) Cena storitve pomoči družini na domu za uporabnika znaša za nedeljske oziroma praznične dni 4,70 EUR na efektivno uro.
IV. 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje, št: 122-55/2015 z dne 1. 12. 2015 (Uradni list RS, št. 93/15).
V. 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 1. 2017 dalje.
Št. 122-47/2016
Celje, dne 29. novembra 2016
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti