Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2016 z dne 5. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2016 z dne 5. 12. 2016

Kazalo

3328. Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina, stran 11255.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUJPS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUJPS-A in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), določil Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS in 40/11), 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09 in 105/10), 19. in 68. člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13, 92/12) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 18. redni seji dne 24. 11. 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina 
1. člen
Cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka v kombiniranem oddelku starosti od 1. do 6. leta starosti znaša 370,00 EUR na otroka mesečno.
2. člen 
Kot osnova za izračun plačila staršev za vse otroke vključene v Vrtec Lavra, enota Tišina s podeljeno koncesijo, ki imajo stalno bivališče v Občni Tišina se v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev določi cena 312,27,00 EUR na otroka mesečno. Razliko do dejanske cene dnevnega programa iz 1. člena v višini 57,73 EUR (subvencija) bo varstvo za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Tišina pokrivala Občina Tišina iz sredstev občinskega proračuna za predšolsko vzgojo.
3. člen 
V skladu s tretjim odstavkom 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Občina Tišina pri izvajanju dnevnih programov v Vrtcu Lavra, enota Tišina, določa kot maksimalni normativ 2 starostno kombinirana oddelka, v prvem starostno kombiniranem oddelku je lahko vključenih največ 19 otrok, v drugem starostno kombiniranem oddelku pa je lahko vključenih največ 12 otrok.
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (v nadaljevanju: Pravilnik o metodologiji), bo Občina Tišina Vrtcu Lavra, enota Tišina v odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavljajo razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom.
4. člen 
V skladu z drugim odstavkom 11. člena Pravilnika o metodologiji bo Občina Tišina v primeru potreb zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.
5. člen 
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni razred) vrednosti živil; ta mesečno znašajo 36,96 EUR na otroka.
6. člen 
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak dan odsotnosti otroka staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Tišina na podlagi izdanih računov Vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil.
7. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine Tišina o določitvi ekonomske cene v vrtcu Lavra, enota Tišina (Uradni list RS, št. 81/09, 51/10, 104/10, 9/12, 76/12, 30/13, 15/14, 68/15, 4/16).
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017 dalje.
Št. 007-0045/2016-1
Tišina, dne 25. novembra 2016
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti