Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015, Kazalo


MINISTRSTVA

3020. Odločba o soglasju k Sklepu uprave o prenehanju ustanove »Slovenska fundacija za poslovno odličnost, ustanova«
3021. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove »FUNDACIJA VIKTORIA«

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3022. Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina
3023. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3024. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju

OBČINE

Dobrepolje

3025. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dobrepolje
3026. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015
3027. Odlok o občinskih cestah v Občini Dobrepolje
3028. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2015

Horjul

3029. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul za območja enot urejanja prostora Vr_1, Vr_5, Zk_8, Zk_23, Ho_1 in Zk_27

Litija

3030. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija

Ljubno

3031. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savinji v Občini Ljubno
3032. Pravilnik o načinu in pogojih vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest na reki Savinji v Občini Ljubno

Mozirje

3033. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Podrožnik v Mozirju
3034. Sklep o razlagi 133. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje

Razglasni del

Javni razpisi

Objave sodišč

AAA Zlata odličnost