Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015

Kazalo

3021. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove »FUNDACIJA VIKTORIA«, stran 8437.

  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) izdaja
O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove »FUNDACIJA VIKTORIA«
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi Ustanove »FUNDACIJA VIKTORIA«, ki jo je ustanovila ustanoviteljica Helga Kambič, Cankarjeva cesta 4, 1000 Ljubljana, z notarsko listino, sestavljeno pri notarju Urošu Kosu, Cigaletova ulica 7, Ljubljana (opr. št. SV 495/15 z dne 23. aprila 2015).
2. Ustanova »FUNDACIJA VIKTORIA« ima sedež v Ljubljani. Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Cankarjeva 4, Ljubljana.
3. Namen ustanove je štipendiranje oziroma financiranje podiplomskega študija umetnosti ter, v kolikor se tako odloči uprava soglasno, tudi podiplomskega študija ostalih ved.
4. Premoženje ustanove znaša 2.000,00 eurov, od tega znaša ustanovitveno premoženje 1000 eurov.
5. Člani prve uprave ustanove so:
– Helga Kambič, Cankarjeva 4, Ljubljana,
– Marko Kambič, Štihova ulica 18, Ljubljana,
– Monika Kartin, Poljanska cesta 17, Ljubljana,
– Tadej Počivavšek, Boletova ulica 23, Ljubljana.
Št. 0070-69/2015/1
Ljubljana, dne 10. junija 2015
EVA 2015-3330-0049
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost