Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2388. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
2389. Uredba o državnem prostorskem načrtu za plinsko-parno elektrarno v Termoelektrarni Trbovlje
2390. Uredba o spremembi Uredbe o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Vrčice 2 v občini Semič, Renče 2 v občini Renče - Vogrsko, Pleterje P2b v občini Kidričevo in Paka pri Velenju 2 v mestni občini Velenje
2391. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za odsek avtoceste Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje
2392. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije

Odloki

2393. Odlok o razglasitvi Škofjeloškega pasijona za živo mojstrovino državnega pomena

Sklepi

2394. Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2012

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2373. Dopolnitev Statuta Univerze v Ljubljani
2374. Spremembe in dopolnitve Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu

OBČINE

Črna na Koroškem

2375. Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Črna na Koroškem
2376. Sklep o znižanju cene vrtca v Občini Črna na Koroškem
2377. Sklep o spremembi cene za neposredno socialno pomoč oskrbe na domu

Koper

2378. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 2012
2379. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper

Kranj

2380. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Ribnica

2381. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ribnica
2382. Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Ribnice
2383. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, članom svetov krajevnih skupnosti, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta ter župana
2384. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah

Šmarješke Toplice

2385. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
2386. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
2387. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra

POPRAVKI

2395. Popravek Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole
2396. Popravek Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole
2397. Popravek Statuta Občine Lendava
2398. Popravek Odloka o občinskih cestah
2399. Popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti