Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012

Kazalo

2376. Sklep o znižanju cene vrtca v Občini Črna na Koroškem, stran 5759.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 in 79/08), 4. in 9. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 13. redni seji dne 10. 7. 2012 sprejel naslednji
S K L E P
Občinski svet Občine Črna na Koroškem je na predlog Odbora za družbene dejavnosti potrdil znižanje cene vrtca, zaradi učinkov Zakona o uravnoteženju javnih financ, za 5 %.
Nove cene vrtca, ki veljajo za obdobje od 1. 7. 2012 do 31. 8. 2012 so:
– I. starostno obdobje – celodnevni program     437,60 €,
 
– II. starostno obdobje – celodnevni program    333,30 €,
 
– II. starostno obdobje – poldnevni program     308,26 €.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2012 do 31. 8. 2012.
Z objavo tega sklepa preneha veljati sklep objavljen v Uradnem listu RS, št. 29/12, z dne 20. 4. 2012.
Št. 602-0001/2011-3
Črna na Koroškem, dne 11. julija 2012
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.