Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012

Kazalo

2388. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu, stran 5783.

Na podlagi 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
1. člen
Cene prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu, ki so bile oblikovane v skladu s predpisi in so veljale na tržišču na dan 1. marec 2011, se določijo kot najvišje.
2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu (Uradni list RS, št. 12/11).
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-23/2012
Ljubljana, dne 19. julija 2012
EVA 2012-2130-0020
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik