Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012

Kazalo

2380. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 5766.

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 16. seji dne 20. 6. 2012 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1. člen
Nepremičnine:
– parc. št. 1227/40 in 570/12, obe k.o. Stražišče,
– parc. št. 54/8, k.o. Drulovka,
– parc. št. 106/2, 107/6 in 107/7, vse k.o. Predoslje,
pridobijo status grajenega javnega dobra in se v zemljiški knjigi vpišejo kot javno dobro v lasti Mestne občine Kranj.
2. člen
Nepremičnine iz prejšnje točke pridobijo status grajenega javnega dobra z dnem uveljavitve tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-103/2010-48/12
Kranj, dne 20. junija 2012
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.