Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

983. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

984. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu

MINISTRSTVA

985. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti igrač
986. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o boleznih živali
987. Odredba o seznamu nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

988. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
989. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati
990. Spremembe Seznama zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 16. 6. 2008 do 7. 11. 2008 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet

OBČINE

Beltinci

1007. Odlok o prenosu nalog vodenja postopkov in odločanja o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči Občine Beltinci na Center za socialno delo Murska Sobota
1008. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci
1009. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Beltinci
1010. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2010
1011. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010 v Občini Beltinci

Celje

991. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Teharje – sever
992. Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec

Grad

993. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010

Kobarid

994. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2010
995. Pravilnik o sofinanciranju aktivnosti turističnih društev v Občini Kobarid

Koper

1012. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper – Capodistria
1013. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Koper

Kozje

996. Statut Občine Kozje
997. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kozje
998. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2010
999. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – poslovno obrtna cona Kozje

Kranj

1000. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci

Log-Dragomer

1001. Odlok o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku Občine Log - Dragomer
1002. Odlok o ustanovitvi Varnostnega sosveta Občine Log - Dragomer
1003. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Log - Dragomer
1004. Sklep o pokrivanju stroškov v zasebnem vrtcu Zavod za predšolsko vzgojo Zvezdica

Mežica

1014. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2010

Šempeter-Vrtojba

1005. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren - Kostanjevica

Trebnje

1006. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letu 2010

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

16. Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma (MKPOZZ)
17. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena z Dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in Protokolom z dne 16. novembra 1982 (MPSKOJE)
18. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije z dne 31. januarja 1963, ki dopolnjuje Pariško konvencijo z dne 29. julija 1960 o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije, kot je bila spremenjena z Dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in Protokolom z dne 16. novembra 1982 (MPSKPK)
19. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Zaupne varnostne priloge k Sporazumu med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na področju jedrskih podatkov (MPSZVP)
20. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije (BRUPOS)
21. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kanado o mobilnosti mladih (BCASMM)

Vlada Republike Slovenije

22. Uredba o ratifikaciji spremembe Statuta Mednarodne banke za obnovo in razvoj
23. Uredba o ratifikaciji spremembe Statuta Mednarodnega denarnega sklada za razširitev pooblastila Mednarodnega denarnega sklada za vlaganja
24. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih potnih listov
25. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih potnih listov
26. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov osebja diplomatskih predstavništev ali konzulatov
27. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov osebja diplomatskih predstavništev ali konzulatov

Ministrstvo za zunanje zadeve

28. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 45 o zaposlovanju žensk pri podzemnih delih v rudnikih vseh kategorij
29. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola št. 14 bis h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
30. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti