Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010

Kazalo

990. Spremembe Seznama zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 16. 6. 2008 do 7. 11. 2008 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet, stran 3243.

Na podlagi 52. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) in 19. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS, št. 115/06) direktorica Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke objavlja
S P R E M E M B E S E Z N A M A Z D R A V I L
za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 16. 6. 2008 do 7. 11. 2008 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
I
V Seznamu zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 16. 6. 2008 do 7. 11. 2008 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 24/09), se besedila pod naslednjimi zaporednimi številkami spremenijo tako, da se glasijo:
II
Črtajo se zdravila pod naslednjimi zaporednimi številkami:
Št. 715-0007/2010
Ljubljana, dne 12. februarja 2010
EVA 2010-2711-0013
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
dr. Martina Cvelbar, mag. farm., spec., l.r.
Direktorica