Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010

Kazalo

1008. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci, stran 3297.

Na podlagi 1. in 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 31. redni seji dne 25. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci
1. člen
Drugi odstavek 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci (Uradni list RS, št. 6/97, 40/01, 96/08) se spremeni tako, da se glasi:
»Svet vrtca šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev,
– trije predstavniki staršev.«
2. člen
Dva predstavnika delavcev v svet vrtca se morata izvoliti najpozneje šest mesecev po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09).
Svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta vrtca, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega odloka, in članom, ki bodo izvoljeni v skladu s tem odlokom, poteče mandat s potekom mandata sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2010-31/448/IV
Beltinci, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.