Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010

Kazalo

1007. Odlok o prenosu nalog vodenja postopkov in odločanja o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči Občine Beltinci na Center za socialno delo Murska Sobota, stran 3297.

Na podlagi določil prvega odstavka 20. člena Pravilnika o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 47/05), 21. in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) in 1. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS1, 126/07 in 65/08) je Občinski svet Občine Beltinci na 31. redni seji dne 25. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o prenosu nalog vodenja postopkov in odločanja o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči Občine Beltinci na Center za socialno delo Murska Sobota
1. člen
S tem odlokom se prenašajo naloge vodenja postopkov in odločanja o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči Občine Beltinci na Center za socialno delo Murska Sobota.
2. člen
Center za socialno delo Murska Sobota bo za potrebe Občine Beltinci opravljal strokovna dela in naloge na področju vodenja postopkov in odločanja o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči Občine Beltinci, v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 47/05).
3. člen
Center za socialno delo Murska Sobota bo na področju vodenja postopkov in odločanja o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči Občine Beltinci za občane in občanke iz območja Občine Beltinci, ki izpolnjujejo dohodkovne pogojev po Zakonu o socialnem varstvu in Pravilniku o dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči v Občini Beltinci, opravljal naslednje naloge:
– ugotovitveni postopek,
– izdajo odločbe na prvi stopnji,
– vročanje odločbe,
– izplačilo enkratne denarne socialne pomoči po odločbi,
– posredovanje odločb izdanih na prvi stopnji občinski upravi Občine Beltinci,
– posredovanje zahtevkov za povračilo stroškov, o izplačanih denarnih socialnih pomočeh v okviru Centra za socialno delo Murska Sobota, občinski upravi Občine Beltinci,
– posredovanje poročil Občini Beltinci v zvezi s socialnimi pomočmi Občine Beltinci.
4. člen
O pritožbah zoper odločbe Centra za socialno delo Murska Sobota, izdane v upravnem postopku na prvi stopnji, odloča na drugi stopnji župan Občine Beltinci.
5. člen
Finančne obveznosti Občine Beltinci, ki jih bo imel Center za socialno delo Murska Sobota v zvezi z vodenjem postopkov in odločanjem o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči Občine Beltinci, Občina Beltinci in Center za socialno delo Murska Sobota uredita s pogodbo.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2010-31-448/IV
Beltinci, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.