Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1211. Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZDRS-UPB2)
1212. Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (uradno prečiščeno besedilo) (ZDKDPŠ-UPB1)
1213. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Javnega zavoda študentski domovi v Ljubljani iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter gradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZPSRPPP-UPB1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1214. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja

MINISTRSTVA

1215. Pravilnik o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu
1216. Pravilnik o pomorski opremi
1217. Pravilnik o vsebini vloge za priglasitev biocidnih proizvodov

SODNI SVET

1218. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
1219. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
1220. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
1221. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
1222. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
1223. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
1224. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosti delovni mesti podpredsednikov sodišč
1225. Razpis nadomestnih volitev enega člana Personalnega sveta Okrožnega sodišča Slovenj Gradec iz vrst okrajnih sodnikov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1226. Pravilnik o registru izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege
1227. Pravilnik o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege
1228. Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

OBČINE

Brežice

1229. Program priprave za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Terme Čatež
1230. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Terme Čatež

Celje

1231. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Inpos
1232. Sklep o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnega podjetja Vodovod-kanalizacija, d.o.o.
1233. Sklep o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnega podjetja Javne naprave, d.o.o.

Kamnik

1248. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov
1249. Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik
1250. Sklep o višini sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik
1251. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Kamnik
1252. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kamnik

Kobarid

1234. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center
1235. Sklep o izdaji soglasja k ceni storitev socialne oskrbe na domu in prinosa kosil

Kostanjevica na Krki

1236. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki

Ljubljana

1237. Sklep o javni razgrnitvi

Prebold

1238. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold

Semič

1239. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Semič v letu 2007
1240. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2007

Slovenj Gradec

1241. Program priprave občinskega lokacijskega načrta bencinski servis Stari trg

Sveta Ana

1242. Pravilnik o finančnih pomočeh za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Sveta Ana
1243. Pravilnik  o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Sveta Ana

Škofljica

1244. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del

Vuzenica

1245. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka

Zreče

1246. Odlok o lokacijskem načrtu sanacije gradnje počitniških hiš na območju Planine v KS Gorenje

Žetale

1247. Soglasje o pristopu Občine Cirkulane k Skupni občinski upravi

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti