Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007

Kazalo

1252. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kamnik, stran 3113.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, ZPolS-UPB) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 3. seji dne 7. 3. 2007sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Kamnik
I.
Političnim strankam, katerim listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta oziroma so dosegli najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Kamnik sorazmerno številu dobljenih glasov na volitvah v občinski svet, vendar ta sredstva ne smejo presegati 0,6% primerne porabe za posamezno proračunsko leto.
II.
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.
III.
Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno na njihov transakcijski račun.
IV.
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 132/03).
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 29. 11. 2006.
Št. 410-0027/2007-1/5
Kamnik, dne 8. marca 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost