Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007

Kazalo

1215. Pravilnik o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu, stran 3045.

Na podlagi tretjega odstavka 25. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina povračila stroškov, ki gredo tožniku v primerih, ki jih določa tretji odstavek 25. člena zakona o upravnem sporu.
2. člen
(1) Kot način obravnavanja zadeve sodišče pri določitvi in povrnitvi stroškov upošteva, ali je bila zadeva rešena na seji ali na glavni obravnavi. Za zadevo rešeno na seji, se šteje tudi zadeva rešena po sodniku posamezniku brez glavne obravnave.
(2) Glede na posamezna opravljena procesna dejanja tožnika sodišče upošteva ali je tožnika v postopku zastopal pooblaščenec, ki je odvetnik, ali tožnik ni imel pooblaščenca, ki je odvetnik, oziroma ali je tožnik nastopal sam.
3. člen
(1) Če je bila zadeva rešena na seji in tožnik v postopku ni imel pooblaščenca, ki je odvetnik, se mu priznajo stroški v višini 80 eurov.
(2) Če je bila zadeva rešena na seji in je tožnika v postopku zastopal pooblaščenec, ki je odvetnik, se mu priznajo stroški v višini 350 eurov.
(3) Če je bila zadeva rešena na glavni obravnavi in tožnik v postopku ni imel pooblaščenca, ki je odvetnik, se mu priznajo stroški v višini 90 eurov.
(4) Če je bila zadeva rešena na glavni obravnavi in je tožnika v postopku zastopal pooblaščenec, ki je odvetnik, se mu priznajo stroški v višini 450 eurov.
4. člen
Če je moral tožnik v postopku stvar dodatno pojasnjevati z obrazloženimi vlogami, se mu priznajo še stroški v višini 10% od zneskov določenih v prejšnjem členu.
5. člen
Pri določitvi in povrnitvi stroškov tožniku po tem pravilniku se ne uporabljajo določbe drugih predpisov, razen v primeru, če v postopku nastanejo tudi stroški prič, izvedencev in tolmačev, ko se ti stroški povrnejo na podlagi zakona, ki ureja pravdni postopek in podzakonskih predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-365/2006
Ljubljana, dne 7. marca 2007
EVA 2007-2011-0016
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost