Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2176. Zakon o trgu vrednostnih papirjev (uradno prečiščeno besedilo) (ZTVP-1-UPB2)
2177. Zakon o kontroli cen (uradno prečiščeno besedilo) (ZKC-UPB1)
2178. Zakon o industrijski lastnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZIL-1-UPB3)
2179. Zakon o azilu (uradno prečiščeno besedilo) (ZAzil-UPB2)
2180. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB2)
2181. Zakon o kmetijstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZKme-UPB1)
2182. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1)

MINISTRSTVA

2183. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora
2184. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o uvedbi ukrepov v zvezi z aviarno influenco
2185. Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2186. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2006
2187. Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij
2188. Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi Sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
2189. Sklepi Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje o potrditvi učnih gradiv z dne 31. marca 2006

OBČINE

Celje

2190. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celje, kare 10

Kranj

2191. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 898/2, pot v izmeri 48 m2, k.o. Zgornja Besnica

Ljubljana

2192. Sklep o dopolnitvi Sklepa o stanovanjski najemnini

Markovci

2193. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Markovci za leto 2006
2194. Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Markovci

Mirna Peč

2195. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2005
2196. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah
2197. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili

POPRAVKI

2198. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1C)
2199. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev
2200. Popravek Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih
2201. Popravek Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 2005
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti