Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006

Kazalo

2192. Sklep o dopolnitvi Sklepa o stanovanjski najemnini, stran 5686.

Na podlagi 115. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 18/04 – ZVKSES), 1. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03 in 142/04) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 8. maja 2006 sprejel
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o stanovanjski najemnini
1. člen
V Sklepu o stanovanjski najemnini (Uradni list RS, št. 17/05) se za 3. členom doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Za stanovanja iz 3. člena tega sklepa se na zahtevo najemnika, katerega socialno stanje se je spremenilo tako, da izpolnjuje dohodkovne pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja brez plačila lastne udeležbe, pri čemer najemnik ali katera izmed oseb, ki skupaj z najemnikom uporabljajo stanovanje, ni lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe ter ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja, kot to določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in 34/04), določi najemnino v višini neprofitne najemnine iz 2. člena tega sklepa.
Najemniki, ki jim je bila najemnina spremenjena na navedeni način iz prejšnjega odstavka tega člena, so dolžni pred potekom vsakega leta po spremembi višine najemnine predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena, sicer se jim najemnina ponovno spremeni v višino, kot je določena v 3. členu tega sklepa.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 3653-3/2000-11
Ljubljana, dne 8. maja 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.