Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006

Kazalo

2189. Sklepi Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje o potrditvi učnih gradiv z dne 31. marca 2006, stran 5679.

Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/1 o potrditvi učnega gradiva:
naslov                Zdravstvena nega infekcijskega bolnika
avtor                 Irena Šumak
letnik                4.
predmet                zdravstvena nega in prva pomoč
program                Tehnik zdravstvene nege
vrsta učnega gradiva         učbenik
ilustrator              Katja Kozjek
prevajalec
recenzenta              prim. dr. Jože Bedrnjak, mag. Emil Pal,
                   Ksenija Jereb
lektor                mag. Darja Gabrovšek Homšak
leto izdaje              2006
čas veljavnosti            5 let
vrsta potrditve            prva
založnik               Založba Pivec
naslov založnika           Na Gorci 20, Zrkovci, 2000 Maribor
urednik                Ana Demšar, Milena Pivec
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/2 o potrditvi učnega gradiva:
naslov                Tehnika in varnost, Varstvo pri delu
avtor                 Gregor Rak
letnik                2.
predmet                tehnika in varnost
program                Prometni tehnik
vrsta učnega gradiva         učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta              dr. Boštjan Harl, mag. Cvetko Godnič
lektor                Tanja Srebrnič
leto izdaje              2006
čas veljavnosti            5 let
vrsta potrditve            prva
založnik               Prometna šola Maribor
naslov založnika           Preradovičeva 33, 2000 Maribor
urednik                Gregor Rak
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/3 o potrditvi učnega gradiva:
naslov                 Tehnika in varnost, Strojni elementi
avtorja                Dušan Kolarič, Pavel Brecl
letnik                 2.
predmet                tehnika in varnost
program                Prometni tehnik
vrsta učnega gradiva          učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta               mag. Slavko Plazar, mag. Cvetko Godnič
lektor                 Tanja Srebrnič
leto izdaje              2006
čas veljavnosti            3 leta
vrsta potrditve            prva
založnik                Prometna šola Maribor
naslov založnika            Preradovičeva 33, 2000 Maribor
urednik                Dušan Kolarič
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/4 o potrditvi učnega gradiva:
naslov                 Mednarodna špedicija
avtor                  Branko Žvikart
letnik                 3. in 4.
predmet                 špedicija
program                 Prometni tehnik
vrsta učnega gradiva          učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta               dr. Ratko Zelenika, mag. Cvetko Godnič
lektor                 Tanja Srebrnič
leto izdaje               2006
čas veljavnosti             5 let
vrsta potrditve             prva
založnik                samozaložba
naslov založnika            Ruta 26, 2344 Lovrenc na Pohorju
urednik                 Branko Žvikart
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/5 o potrditvi učnega gradiva:
naslov                  Gospodarsko poslovanje 1, program
                     trgovec
avtor                  dr. Vekoslav Potočnik
letnik                  1.
predmet                 gospodarsko poslovanje
program                 Trgovec, Prodajalec
vrsta učnega gradiva           učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta                Dr. Irena Vida, Sonja Florjančič
lektor                  Majda Zavašnik
leto izdaje               2002
čas veljavnosti             3 leta
vrsta potrditve             ponovna
založnik                 Mohorjeva založba
naslov založnika             Poljanska 97, 1000 Ljubljana
urednik                 Franz Kelih
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/6 o potrditvi učnega gradiva:
naslov                  Tehnologija mleka in mlečnih izdelkov
avtor                  Darja Mavrin, Štefan Oštir
letnik                  4. oziroma 2.
predmet                 tehnologija
program                 Živilski tehnik, Živilski tehnik PTI
vrsta učnega gradiva           učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta                dr. Irena Rogelj, mag. Jože Trontelj
lektor                  Ludvik Kaluža
leto izdaje               2002
čas veljavnosti             5 let
vrsta potrditve             ponovna
založnik                 Tehniška založba Slovenije
naslov založnika             Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
urednik                 Miha Zorec
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/7 o potrditvi učnega gradiva:
naslov                  Slaščičarstvo
avtor                  Hubert Schrott
letnik                  1., 2., 3.
predmet                 praktični pouk
program                 Živilec – slaščičar-konditor,
                     Slaščičar-konditor
vrsta učnega gradiva           učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta                dr. France Cegnar, Štefan Pogačar,
                     Milena Horvat
lektor                  Darinka Petkovšek
leto izdaje               1996
čas veljavnosti             5 let
vrsta potrditve             ponovna
založnik                 Tehniška založba Slovenije
naslov založnika             Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
urednik                 Nataša Domadenik
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/8 o potrditvi učnega gradiva:
naslov                  Osnove tehnologij slaščičarstva
avtor                  Milena Hrovat
letnik                  1., 2., 3.
predmet                 tehnologija
program                 Živilec – slaščičar-konditor,
                     Slaščičar-konditor
vrsta učnega gradiva           učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta                dr. Peter Raspet, Darinka Gostenčnik
lektor                  Ludvik Kaluža
leto izdaje               2001
čas veljavnosti             5 let
vrsta potrditve             ponovna
založnik                 Tehniška založba Slovenije
naslov založnika             Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
urednik                 Miha Zorec
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/9 o potrditvi učnega gradiva:
naslov                  Osnove strojništva 1
avtor                  Erika Broz Žižek
letnik                  1. oziroma 2.
predmet                 osnove strojništva oziroma risanje
program                 Model skupnega izobraževanja v
                     strojništvu, Strojnik gradbene
                     mehanizacije
vrsta učnega gradiva           učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta                dr. Boris Aberšek, Fuad Beharič
lektor                  Ludvik Kaluža
leto izdaje               2004
čas veljavnosti             5 let
vrsta potrditve             ponovna
založnik                 Tehniška založba Slovenije
naslov založnika             Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
urednik                 Eva Grafenauer Korošec
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/10 o potrditvi učnega gradiva:
naslov                  Osnove strojništva 1
avtor                  Erika Broz Žižek
letnik                  1. oziroma 2.
predmet                 osnove strojništva, risanje
program                 Model skupnega izobraževanja v
                     strojništvu, Strojnik gradbene
                     mehanizacije
vrsta učnega gradiva           delovni zvezek
ilustrator
prevajalec
recenzenta                dr. Boris Aberšek, Fuad Beharič
lektor                  Ludvik Kaluža
leto izdaje               2004
čas veljavnosti             5 let
vrsta potrditve             ponovna
založnik                 Tehniška založba Slovenije
naslov založnika             Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
urednik                 Eva Grafenauer Korošec
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/11 o potrditvi učnega gradiva:
naslov                  Nauk o toploti
avtor                  Horst Herr
letnik                  3. oziroma 1.
predmet                 energetika
program                 Strojni tehnik, Strojni tehnik PTI
vrsta učnega gradiva           učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta                dr. Iztok Žun, Nenad Prebanda
lektor                  Ludvik Kaluža
leto izdaje               1997
čas veljavnosti             2 leti
vrsta potrditve             ponovna
založnik                 Tehniška založba Slovenije
naslov založnika             Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
urednik                 Miha Zorec
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/12 o potrditvi učnega gradiva:
naslov               Gospodarjenje
avtor                I. Jelovčan, I. Leban
letnik               2.
predmet               gospodarjenje
program               Obdelovalec lesa
vrsta učnega gradiva        učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta             dr. Franc Bizjak, Lovro Legat
lektor               Marina Jurjevič
leto izdaje             2001
čas veljavnosti           3 leta
vrsta potrditve           ponovna
založnik              Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba
naslov založnika          Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana
urednik               Mirko Geršak
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/13 o potrditvi učnega gradiva:
naslov               Konstrukcije 3, Konstrukcije izdelkov
avtor                V. Rozman
letnik               3.
predmet               konstrukcije
program               Lesarski tehnik
vrsta učnega gradiva        učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta             prof. Niko Kralj, Miran Jamnik
lektor               Andrej Česen
leto izdaje             1999
čas veljavnosti           3 leta
vrsta potrditve           ponovna
založnik              Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba
naslov založnika          Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana
urednik               Mirko Geršak
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/14 o potrditvi učnega gradiva:
naslov               Furnirji in plošče
avtor                Metka Čermak
letnik               2., 3. oziroma 1.
predmet               tvoriva
program               Lesarski tehnik, Lesarski tehnik PTI
vrsta učnega gradiva        učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta             dr. Jože Resnik, Majda Kanop
lektor               Andrej Česen
leto izdaje             2001
čas veljavnosti           3 leta
vrsta potrditve           ponovna
založnik              Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba
naslov založnika          Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana
urednik               Mirko Geršak
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/15 o potrditvi učnega gradiva:
naslov               Vaje iz tehnologije
avtor                Ivan Arnič
letnik               1., 2., 3.
predmet               tehnologija
program               Mizar-tapetnik, Mizar (ds)
vrsta učnega gradiva        delovni zvezek
ilustrator
prevajalec
recenzenta             dr. Jože Resnik, Bojan Kovačič
lektor               Slava Jošt Kuzman
leto izdaje             2001
čas veljavnosti           3 leta
vrsta potrditve           ponovna
založnik              Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba
naslov založnika          Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana
urednik               Mirko Geršak
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/16 o potrditvi učnega gradiva:
naslov               Snovanje pohištva
avtor                Vinko Rozman
letnik               4. oziroma 2.
predmet               konstrukcije
program               Lesarski tehnik, Lesarski tehnik PTI
vrsta učnega gradiva        učbenik
ilustrator             Vinko Rozman
prevajalec
recenzenta             prof. Niko Kralj, Darinka Kozinc
lektor               Andrej Česen
leto izdaje             2001
čas veljavnosti           3 leta
vrsta potrditve           ponovna
založnik              Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba
naslov založnika          Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana
urednik               Mirko Geršak
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/17 o potrditvi učnega gradiva:
naslov               Osnove elektrotehnike 1
avtor                Zdravko Žalar
letnik               1. oziroma 2.
predmet               Osnove elektrotehnike, Elektrotehnika,
                  vezja in naprave, Elektrotehnika,
                  Elektrotehnika, elektronika in krmilja,
                  Mehatronika, Arhitektura računalniških
                  sistemov
program               Elektrotehnik elektronik, Elektrotehnik
                  energetik, Elektrotehnik računalništva,
                  Elektrotehnik telekomunikacij, Elektrikar
                  elektronik, Elektrikar energetik,
                  Elektrikar energetik (ds), Tehnik
                  mehatronike, Mehatronik operater,
                  Računalnikar
vrsta učnega gradiva        učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta             dr. Martin Zorič, Ciril Zdovc
lektor               Ludvik Kaluža
leto izdaje             2002
čas veljavnosti           5 let
vrsta potrditve           ponovna
založnik              Tehniška založba Slovenije
naslov založnika          Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
urednik               Miha Zorec
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/18 o potrditvi učnega gradiva:
naslov               Zdravstvena nega bolnika z duševnimi
                  motnjami
avtor                Brane Kogovšek, Ana Škerbinek
letnik               4.
predmet               zdravstvena nega in prva pomoč
program               Tehnik zdravstvene nege
vrsta učnega gradiva        učbenik
ilustrator             Barbara Kariž
prevajalec
recenzenta             dr. Marga Kocmur, Jacinta Dobršek Mlakar
lektor               Ludvik Kaluža
leto izdaje             2002
čas veljavnosti           2 leti
vrsta potrditve           ponovna
založnik              Tehniška založba Slovenije
naslov založnika          Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
urednik               Eva Grafenauer Korošec
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/19 o potrditvi učnega gradiva:
naslov               Osnove anatomije in fiziologije
avtor                Andreja Slapnik
letnik               1.
predmet               osnove anatomije in fiziologije
program               Bolničar-negovalec
vrsta učnega gradiva        učbenik
ilustrator             Mojca Sekulič
prevajalec
recenzenta             dr. Dean Ravnik, Tanja Mozetič
lektor               Ludvik Kaluža
leto izdaje             2002
čas veljavnosti           5 let
vrsta potrditve           ponovna
založnik              Tehniška založba Slovenije
naslov založnika          Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
urednik               Eva Grafenauer Korošec
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/20 o potrditvi učnega gradiva:
naslov               Statistika
avtor                Ivan Trstenjak
letnik               4.
predmet               statistika
program               Ekonomski tehnik
vrsta učnega gradiva        delovni zvezek
ilustrator
prevajalec
recenzenta             dr. Lovrenc Pfajfar, Janko Cafuta
lektor               Renata Vrčkovnik
leto izdaje             2006
čas veljavnosti           5 let
vrsta potrditve           ponovna
založnik              Modrijan
naslov založnika          Poljanska cesta 15, 1000 Ljubljana
urednik               Zvonka Kos
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/21 o potrditvi učnega gradiva:
naslov               Poslovna matematika
avtor                Jože Andrej Čibej
letnik               3.
predmet               poslovna matematika
program               Ekonomski tehnik
vrsta učnega gradiva        učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta             dr. Dušan Hvalica, Marija Žabjek, Zdenka
                  Šulin, Tanja Munih
lektor               Danijela Čibej
leto izdaje             2005
čas veljavnosti           5 let
vrsta potrditve           ponovna
založnik              DZS
naslov založnika          Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
urednik               Jana Šmagelj
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/22 o potrditvi učnega gradiva:
naslov               Gospodinjstvo
avtor                Nada Pignar
letnik               1.
predmet               gospodinjstvo
program               Pomočnica gospodinje oskrbnice, Kmetovalka
                  gospodinja
vrsta učnega gradiva        učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta             dr. Stanislava Kirinčič, Ida Zandomeni
lektor               Milena Furek
leto izdaje             2001
čas veljavnosti           5 let
vrsta potrditve           ponovna
založnik              samozaložba
naslov založnika          Zagorci 57a, 2256 Juršinci
urednik               Nada Pignar
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/23 o potrditvi učnega gradiva:
naslov               Dendrometrija
avtor                Alenka Čar Seražin
letnik               3., 4.
predmet               dendrometrija
program               Gozdarski tehnik
vrsta učnega gradiva        učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta             dr. David Hladnik, Eva Čeč
lektor               Cvetka Kernel
leto izdaje             2001
čas veljavnosti           3 leta
vrsta potrditve           ponovna
založnik              Srednja gozdarska in lesarska šola
                  Postojna
naslov založnika          Tržaška cesta 36, 6230 Postojna
urednik               Cvetka Kernel
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/24 o potrditvi učnega gradiva:
naslov               Ekologija in gozdoslovje
avtor                Pavel Vrtovec
letnik               1.,2.
predmet               gojenje in varstvo gozdov
program               Gozdarski tehnik
vrsta učnega gradiva        učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta             dr. Sonja Horvat Marolt, Anton Prelesnik
lektor               Meta Prelesnik
leto izdaje             2001
čas veljavnosti           3 leta
vrsta potrditve           ponovna
založnik              Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
naslov založnika          Tržaška cesta 36, 6230 Postojna
urednik               Cvetka Kernel
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/25 o potrditvi učnega gradiva:
naslov               Gostinsko poslovanje
avtor                Ivan Voršnik, Simon Muha, Mateja Klemenčič
letnik               2.
predmet               gostinsko poslovanje
program               Kuhar, Natakar
vrsta učnega gradiva        učbenik
ilustrator             Ksenija Konvalinka
prevajalec
recenzenta             dr. Gabrijel Devetak, Anton Voprina,
                  Gordana Koren
lektor               Metka Škrabar
leto izdaje             2001
čas veljavnosti           3 leta
vrsta potrditve           ponovna
založnik              DZS
naslov založnika          Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
urednik               Jana Šmagelj
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/26 o potrditvi učnega gradiva:
naslov               Tehnologija prometa
avtor                Cvetko Godnič
letnik               2.
predmet               tehnologija prometa
program               Prometni tehnik
vrsta učnega gradiva        učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta             dr. Martin Lipičnik, mag. Miloš Pregl
lektor               Tanja Srebrnič
leto izdaje             2001
čas veljavnosti           5 let
vrsta potrditve           ponovna
založnik              samozaložba
naslov založnika          Morje 46b, 2313 Fram
urednik               Cvetko Godnič
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/27 o potrditvi učnega gradiva:
naslov               Tehnologija prevoza tovora
avtor                Anton Pepevnik
letnik               3./70
predmet               tehnologija prometa
program               Prometni tehnik
vrsta učnega gradiva        učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta             dr. Martin Lipičnik, mag. Miloš Pregl,
                  Silvo Pišotek
lektor               Tanja Srebrnič
leto izdaje             2001
čas veljavnosti           5 let
vrsta potrditve           ponovna
založnik              samozaložba
naslov založnika          Plintovec 5e, 2201 Zg. Kungota
urednik               Anton Pepevnik
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/28 o potrditvi učnega gradiva:
naslov               Tehnologija prevoza potnikov
avtor                Anton Pepevnik
letnik               4./140
predmet               tehnologija prometa
program               Prometni tehnik
vrsta učnega gradiva        učbenik
ilustrator
prevajalec
recenzenta             dr. Martin Lipičnik, Silvo Pišotek
lektor               Tanja Srebrnič
leto izdaje             2001
čas veljavnosti           5 let
vrsta potrditve           ponovna
založnik              samozaložba
naslov založnika          Plintovec 5e, 2201 Zg. Kungota
urednik               Anton Pepevnik
Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 90. seji, dne 31. 3. 2006, sprejel sklep št. 6130 – 3/2006/29 o potrditvi učnega gradiva:
naslov               Zbirka nalog, vprašanj in obrazcev iz
                  tehnologije prometa
avtor                Cvetko Godnič
letnik               2., 3., 4./173
predmet               praktični pouk
program               Prometni tehnik
vrsta učnega gradiva        zbirka vaj
ilustrator
prevajalec
recenzenta             dr. Martin Lipičnik, mag. Miloš Pregl
lektor               Tanja Srebrnič
leto izdaje             2001
čas veljavnosti           5 let
vrsta potrditve           ponovna
založnik              samozaložba
naslov založnika          Morje 46b, 2313 Fram
urednik               Cvetko Godnič
Egon Pipan l.r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje