Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006

Kazalo

2191. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 898/2, pot v izmeri 48 m2, k.o. Zgornja Besnica, stran 5686.

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 29. seji dne 26. 10. 2005 sprejel naslednji
S K L E P
o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 898/2, pot v izmeri 48 m2,
k.o. Zgornja Besnica
1. člen
Javno dobro na zemljišču parc. št. 898/2, pot v izmeri 48 m2, k.o. Zgornja Besnica, preneha obstajati, ker zemljišče v naravi ne predstavlja javnega dobra.
2. člen
Lastninska pravica na zemljišču parc. št. 898/2, pot v izmeri 48 m2, k.o. Zgornja Besnica, se vpiše na Mestno občino Kranj.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Kranju.
Št. 46404-0012/2005-43/08
Kranj, dne 8. maja 2006
Župan
Občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.